DSpace
 

EMU I-REP >
04 Faculty of Education >
Theses (Master's and Ph.D) – Education >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11129/3847

Title: The Relationship between Emotional Intelligence and Reading Comprehension among ELT Undergraduate Students
Authors: Gilanlıoğlu, İlkay
Abdorazik, Sara
Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching
Keywords: English Language Teaching (ELT)
English Language
Study and Teaching
Emotional Intelligence
reading comprehension performance
ELT students
gender differences
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Citation: Abdorazik, Sara. (2017). The Relationship between Emotional Intelligence and Reading Comprehension among ELT Undergraduate Students. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus.
Abstract: Psychological traits seem to have an effect on foreign language learning; consequently, the current study aims to examine the possible correlation between the emotional intelligence (EI) levels of the ELT undergraduate students and their reading achievement. Besides, the study explores whether there are any gender differences in terms of emotional intelligence levels as well as reading comprehension performance. This study attempts to answer these four research questions: (1) Is there any significant relationship between ELT university students’ emotional intelligence and their reading comprehension in English? (2) Which components of Emotional Intelligence can best predict ELT learners’ reading performance? (3) Is there any significant difference between the emotional intelligence levels according to gender among ELT university students? (4) Are there any gender differences according to ELT university students’ emotional intelligence level and their reading performance? This study utilized a quantitative research method. The participants of the study were 49 ELT undergraduate students from the Department of Foreign Language Education at Eastern Mediterranean University in North Cyprus. Schutte's (1998) Emotional Intelligence Scale was employed as a first data collection instrument to measure the participants’ EI levels. In addition, an IELTS reading test was used to identify the students’ reading proficiency. The data of the current study was analyzed through some statistical measures of the SPSS software: descriptive statistics, Pearson correlation and regression analysis formulas. The analysis revealed that there is a non-significant relationship between ELT university students’ emotional intelligence and their reading comprehension. In addition, the results of the four EI components proved that all of these four components were unable to predicate the reading achievement among the ELT undergraduate students. Besides, a non-significant difference in the emotional intelligence levels between the ELT undergraduate male and female students was noticed in this study. Furthermore, evidence showed that there were no significant difference gender difference in terms of the relationship between emotional intelligence levels and reading performance scores. Lastly, implications for English language teaching and suggestions for further research studies were provided in this study. Keywords: Emotional Intelligence, reading comprehension performance, ELT students, gender differences.
Öz: Psikolojik özelliklerin yabancı dil öğrenimi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir; dolayısıyla, bu çalışma ELT lisans öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile okuma başarıları arasındaki olası ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışma, yüksek duygusal zekâ düzeyleri olması ve okuduğunu anlama performansı açısından cinsiyet farklılıkları olup olmadığını araştırmaktadır. Bu çalışma şu dört araştırma sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır: (1) ELT üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve İngilizce okuduğunu anlama arasında anlamlı bir ilişki var mı? (2) Duygusal zekanın hangi bileşenleri ELT öğrencilerinin okuma performansını en iyi şekilde tahmin edebilir? (3) Erkek ve bayan ELT Üniversitesi öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mı? (4) ELT Üniversitesi öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyi ve okuma performanslarına göre cinsiyet farklılıkları var mı? Bu çalışmada nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları Kuzey Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nden 68 ELT lisans öğrencisidir. İlk olarak, katılımcıların duygusal zeka seviyelerini ölçmek için Schutte (1998)’nin geliştirdiği Duygusal Zeka Ölçeği kullanılmıştır. Buna ek olarak, öğrencilerin okuduğunu anlama yeterliliğini belirlemek için bir IELTS okuma testi kullanılmıştır. Mevcut çalışmanın verileri, SPSS yazılımının birtakım istatistiksel ölçüleri vasıtasıyla analiz edilmiştir: betimsel istatistikler, Pearson korelasyonu ve regresyon analiz formülleri. Yapılan analizler ELT üniversite öğrencilerinin duygusal zekaları ile okuduğunu anlama arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, dört EI bileşeni sonuçları, bu dört bilşenden her birinin ELT lisans öğrencileri arasındaki okuma başarısını önğöremediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, ELT lisans bayan ve erkek katılımcılar arasında duygusal zeka düzeyleri açısından anlamlı olmayan bir fark bulunduğu dikkat çekmiştir. Ayrıca, duygusal zeka düzeyleri ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişki açısından bayan ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gösterilmiştir. Son olarak, bu çalışma İngilizce öğretmenliği alanı ve ileri araştırmalar için öneriler sunmaktadır. Anahtar kelimeler: Duygusal Zeka, okuduğunu anlama performansı, ELT öğrencileri, cinsiyet farklılıkları.
Description: Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Gilanlıoğlu.
URI: http://hdl.handle.net/11129/3847
Appears in Collections:Theses (Master's and Ph.D) – Education

Files in This Item:

File Description SizeFormat
abdoraziksara.pdfThesis, Master901.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback