DSpace
 

EMU I-REP >
11 Faculty of Tourism >
Theses (Master's and Ph.D) – Tourism >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11129/5053

Title: Workplace Bullying, Psychological Distress, Resilience, Mindfulness, and Emotional Exhaustion: A Moderated Mediation
Authors: Tanova, Cem
Anasori, Elham
Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism
Keywords: Tourism
Bullying in the workplace
Discrimination in employment
Harassment
Work environment
Human Resources Management--Work environment--personnel management
Emotiona exhaustion
workplace bullying
resilience
mindfulness
psychological distress
moderated mediation
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Citation: Anasori, Elham. (2019). Workplace Bullying, Psychological Distress, Resilience, Mindfulness, and Emotional Exhaustion: A Moderated Mediation. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus.
Abstract: The present study proposes and tests a moderated mediation model investigating the direct and mediated effect of workplace bullying on employee emotional exhaustion via psychological distress and resilience with mindfulness as a moderating variable, under the lens of COR and JD-R theory. Structural equation modeling has been applied to analyze data from 252 4- and 5-star hotels’ full-time employees in North Cyprus. The results show that workplace bullying significantly predicted emotional exhaustion, and resilience and psychological distress partially mediated this relationship. However, employee mindfulness did not significantly moderate the effect of workplace bullying on emotional exhaustion, nor its indirect effect via resilience. Implications are discussed further. Keywords: emotional exhaustion; workplace bullying; resilience; mindfulness; psychological distress; moderated mediation.
ÖZ: Çalışma işyerinde zorbalığın çalışan duygusal tükenmişliğine doğrudan ve psikolojik stres ile dayanıklılık değişkenleri vasıtası ile dolaylı etkilerini incelemektedir. Bunun yanında bu ilişkinin farkındalık (mindfulness) tarafından nasıl dönüştürüldüğü Kaynakların Korunması Teorisi (COR) ve İş Talep Kaynak (JD-R) Teorisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak 252 tam zamanlı 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanından KKTC’de toplanan veriler analiz edilmiştir. Sonuçlarımız işyeri zorbalığının duygusal tükenmişliği istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir. Bu ilişkiye psikolojik stres ve dayanıklılık değişkenleri aracılık etkisi yapmaktadır. Ancak çalışanların farkındalık (mindfulness) düzeyinin işyeri zorbalığının duygusal tükenmişliğe etkisini dönüştürücü bir rolünün olduğu hipotezi destek bulmamıştır. Bulgular ile ilgili değerlendirme ve öneriler de tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: duygusal tükenmişlik, işyeri zorbalığı, dayanıklılık, farkındalık, psikolojik stres
Description: Doctor of Philosophy in Tourism Management. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Cem Tanova.
URI: http://hdl.handle.net/11129/5053
Appears in Collections:Theses (Master's and Ph.D) – Tourism

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Anasorielham.pdfThesis, Doctoral875.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback