Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law

EMU I-REP

Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law

 

Bu Koleksiyon DAÜ Kütüphanesi tarafından oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. (This Collection is maintained and organized by the EMU Library.)

Recent Submissions

 • Bekar, Pınar Alkım (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-09)
  ÖZ: Çalısmada Türk Đs Hukuku’nda esneklik kavramının incelenmesi esas alınmıstır. Bu bağlamda esnekliğin doğmasına yol açan nedenler, is mevzuatında esnekliğin yeri ve önemi incelenmistir. Esneklik temeline bağlı ...
 • Erçakıca, Mustafa (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-07)
  ÖZ: Çalışmada uluslararası hukukta devletlerin tanınmasının incelenmesi esas alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle yeni bir devletin oluşumuyla yakından ilgili kavramlar olan kendi kaderini tayin etme hakkı ve ayrılma konuları ...
 • Çiğdem, Özlem (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2015-05)
  There are not any regulations on 1928 Turkish Citizenship Law and Ottoman Citizenship Law book related to cancellation of decision to citizenship. The subject of cancellation of decision to citizenship was added to Turkish ...
 • Bilgeç, Hakan (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-07)
  ÖZ: Çalışmamızın giriş bölümünde konumuzun kapsamını belirleyen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da yer alan şahıs – sermaye şirketi ayırımı ve bu ayırımın sonuçları hakkında genel açıklamalarda bulunulmuştur. Birinci ...
 • Hamzayeva, Feride (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-06)
  ÖZ: Soykırım, suçların suçu olarak nitelendirilen bir eylem ve hukuk ihlalidir. Uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilen soykırım suçu, zamanla ulusal hukukun da düzenlemeleri kapsamına girmiştir. Hem soykırım ...