Browsing Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law by Issue Date

EMU I-REP

Browsing Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Vaiz, Mehmet Ekin (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  ÖZ: Bu çalışmada kavram olarak Olağanüstü Hal'in (State of Emergency) tanımı, uygulaması ve kapsamının ne olduğu, farklı siyasal ve hukuki anlayışlar çerçevesinde olağanüstü hal tanımları ve uygulamaları üzerinde ...
 • Bican, Buğrahan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  OZ: Dünya deniz ticaretinin ve denizde yolcu taşımacılığının gelişmesinden bahisle, çatma vakalarının gerçekleşme riski de yükselmiştir. Günümüzde, her ne kadar gelişen denizcilikle ilgili teknolojiler gerçekleşen çatma ...
 • Naimi, Tuğba Aytekin (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011-04)
  ÖZ: İsviçre Borçlar Kanunu’ndan esinlenerek Türk Borçlar Kanununda düzenleme bulan 58.madde olan bina ve yapı eseri sahiplerinin sorumluluğu, kusura dayanmayan bir sorumluluk türüdür. Borçlar Kanunu madde 58 hükmünde yer ...
 • Aslan, Irmak (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Türk Milletlerarası Tahkim Hukukunda ortaya çıkan hakem kararlarından; taraflardan en az birinin memnun olmaması ve iptal edilmesini talep etmesi halinde, söz konusu kararın ne şekilde iptal edilebileceği, iptal sebepleri ...
 • Sanıvar, Ramadan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) gibi birçok uluslararası metinde yer almakla birlikte, ulusal hukuk sistemlerinde de Anayasal düzeyde kabul edilmiş olan temel bir haktır. Bu tezin konusu ...
 • Bilgeç, Hakan (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-07)
  ÖZ: Çalışmamızın giriş bölümünde konumuzun kapsamını belirleyen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da yer alan şahıs – sermaye şirketi ayırımı ve bu ayırımın sonuçları hakkında genel açıklamalarda bulunulmuştur. Birinci ...
 • Hamzayeva, Feride (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-06)
  ÖZ: Soykırım, suçların suçu olarak nitelendirilen bir eylem ve hukuk ihlalidir. Uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilen soykırım suçu, zamanla ulusal hukukun da düzenlemeleri kapsamına girmiştir. Hem soykırım ...
 • Erçakıca, Mustafa (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-07)
  ÖZ: Çalışmada uluslararası hukukta devletlerin tanınmasının incelenmesi esas alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle yeni bir devletin oluşumuyla yakından ilgili kavramlar olan kendi kaderini tayin etme hakkı ve ayrılma konuları ...
 • Bekar, Pınar Alkım (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-09)
  ÖZ: Çalısmada Türk Đs Hukuku’nda esneklik kavramının incelenmesi esas alınmıstır. Bu bağlamda esnekliğin doğmasına yol açan nedenler, is mevzuatında esnekliğin yeri ve önemi incelenmistir. Esneklik temeline bağlı ...
 • Qasim, Suhad Othman (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-02)
  ABSTRACT: The International Criminal Court which is established in 1998 in order to exercise jurisdiction over individuals who are responsible for interntational crimes, is a permanent court and one of the crimes within ...
 • Gümüş, Aysun (Eastern Mediterranean University EMU, 2015-02)
  Self-defense institution in Turkish Republic of Northern Cyprus which has a very old history in criminal law constitutes the topic of the present study. With this respect, in Turkish Republic of Northern Cyprus where the ...
 • Çiğdem, Özlem (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2015-05)
  There are not any regulations on 1928 Turkish Citizenship Law and Ottoman Citizenship Law book related to cancellation of decision to citizenship. The subject of cancellation of decision to citizenship was added to Turkish ...
 • Narkabulova, Firyuza (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016)
  This thesis is composed of two parts. In the first part, after weare respectively reviewed the systems that regulate the citizenship of married women; i.e. "wife's compulsory acquisition of her husbands citizenship", "wife's ...
 • Pulak, Fırat (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016)
  Crime of passion is defined in Article 29 of Turkish Criminal Code No. 5237. Because of affecting faultiness, crime of passion which reducts punishment is personal, legal and general rule. As a result of the value given ...
 • Barkın, Vedia Berkut (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017)
  This work aims at comparing the two different government systems which are provided by the 1960 Constitution of Republic of Cyprus and Annan Plan and trying to find which one is better for a possible United Cyprus State. ...
 • Uğurlubirel, Özten (Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017-09)
  The Critical Legal Studies criticises modern liberal law and particularly opposes its liberal legalism. Liberal Legalism concerns with mystification of liberal ideology by defending the law – morality or law – politics ...
 • Karadağ, Esma Nilsu (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018)
  This study aims to address the question „who constitutes the academic personnel working in the state and foundation universities in the Republic of Turkey‟ with a specific focus on the personnel‟s status, appointment ...
 • Karasaç, Eda Gülsüm (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018)
  Today, in addition to medical necessities, people who want to make career within the competitive conditions of business life or desire to have more than one child -twin or triple children- at a time, furthermore, if they ...
 • Ağcabey, Pınar Güzel (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018-02)
  ö z: îdare hukukunun en önemli konularından birini oluşturan idari sözleşmeler, bu sözleşmelerin sonlandırılması ve çıkan uyuşmazlıkların çözümü konusunun idare hukuku alanında iyi anlaşılması ve sözleşmelerin niteliğinin ...
 • Uysal, Gizem (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019)
  The painful experiences witnessed by the international society as a result of wars required the specification of types of international crimes and their contents. Recognition of the individual responsibility regarding ...