Browsing Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law by Title

EMU I-REP

Browsing Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) – Law by Title

Sort by: Order: Results:

 • Barkın, Vedia Berkut (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017)
  This work aims at comparing the two different government systems which are provided by the 1960 Constitution of Republic of Cyprus and Annan Plan and trying to find which one is better for a possible United Cyprus State. ...
 • Naimi, Tuğba Aytekin (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011-04)
  ÖZ: İsviçre Borçlar Kanunu’ndan esinlenerek Türk Borçlar Kanununda düzenleme bulan 58.madde olan bina ve yapı eseri sahiplerinin sorumluluğu, kusura dayanmayan bir sorumluluk türüdür. Borçlar Kanunu madde 58 hükmünde yer ...
 • Bican, Buğrahan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  OZ: Dünya deniz ticaretinin ve denizde yolcu taşımacılığının gelişmesinden bahisle, çatma vakalarının gerçekleşme riski de yükselmiştir. Günümüzde, her ne kadar gelişen denizcilikle ilgili teknolojiler gerçekleşen çatma ...
 • Erçakıca, Mustafa (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-07)
  ÖZ: Çalışmada uluslararası hukukta devletlerin tanınmasının incelenmesi esas alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle yeni bir devletin oluşumuyla yakından ilgili kavramlar olan kendi kaderini tayin etme hakkı ve ayrılma konuları ...
 • Uygun, İrem (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021-02)
  ÖZ:Bu çalışmada vatandaşlığın aslen kazanım yollarından biri olan doğum yeri esasından (ius soli) hareketle vatandaşlığın kazanılma şekli incelenmiştir. Doğum yeri esası kişinin doğum anından itibaren ve kendiliğinden ...
 • Uğurlubirel, Özten (Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017-09)
  The Critical Legal Studies criticises modern liberal law and particularly opposes its liberal legalism. Liberal Legalism concerns with mystification of liberal ideology by defending the law – morality or law – politics ...
 • Narkabulova, Firyuza (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016)
  This thesis is composed of two parts. In the first part, after weare respectively reviewed the systems that regulate the citizenship of married women; i.e. "wife's compulsory acquisition of her husbands citizenship", "wife's ...
 • Şenyiğit, Aysu (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ), 2019-12)
  ÖZ: Bu çalışmada, federasyon kavramı ve tanımına değinilerek, federasyonlarda çift meclis sisteminin ortaya çıkışı, bu sistemin bir unsur olarak benimsenmesinde rol oynayan etkenler ve federasyon örnekleri üzerinden ...
 • Sanıvar, Ramadan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) gibi birçok uluslararası metinde yer almakla birlikte, ulusal hukuk sistemlerinde de Anayasal düzeyde kabul edilmiş olan temel bir haktır. Bu tezin konusu ...
 • Hamzayeva, Feride (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-06)
  ÖZ: Soykırım, suçların suçu olarak nitelendirilen bir eylem ve hukuk ihlalidir. Uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilen soykırım suçu, zamanla ulusal hukukun da düzenlemeleri kapsamına girmiştir. Hem soykırım ...
 • Kırmacı, Şule Yüksel (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021-05)
  ÖZ: Devlet kavramına hukuk felsefesi açısından baktığımızda öncelikle felsefenin kadim sorusu çıkar karşımıza, “neden”. Devlet neden vardır? Bir devlet neden insan hakları temeline dayanmalıdır. Bu çalışmada devlet ...
 • Gümüş, Aysun (Eastern Mediterranean University EMU, 2015-02)
  Self-defense institution in Turkish Republic of Northern Cyprus which has a very old history in criminal law constitutes the topic of the present study. With this respect, in Turkish Republic of Northern Cyprus where the ...
 • Potak, Gözde Dinçkal (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019-07)
  Society lives in welfare and happiness if the child grows healthily and develops in line with his/her abilities who is an important element of the contemporary society. That is why under contitutions and international ...
 • Ağcabey, Pınar Güzel (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018-02)
  ö z: îdare hukukunun en önemli konularından birini oluşturan idari sözleşmeler, bu sözleşmelerin sonlandırılması ve çıkan uyuşmazlıkların çözümü konusunun idare hukuku alanında iyi anlaşılması ve sözleşmelerin niteliğinin ...
 • Güney, Hasret (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019)
  Nowadays, the majority of public expenditures come from taxes collected from individuals. The collection of these taxes forms a bridge between the state and the individual within the framework of the laws and creates a ...
 • Uysal, Gizem (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019)
  The painful experiences witnessed by the international society as a result of wars required the specification of types of international crimes and their contents. Recognition of the individual responsibility regarding ...
 • Vaiz, Mehmet Ekin (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  ÖZ: Bu çalışmada kavram olarak Olağanüstü Hal'in (State of Emergency) tanımı, uygulaması ve kapsamının ne olduğu, farklı siyasal ve hukuki anlayışlar çerçevesinde olağanüstü hal tanımları ve uygulamaları üzerinde ...
 • Bilgeç, Hakan (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-07)
  ÖZ: Çalışmamızın giriş bölümünde konumuzun kapsamını belirleyen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da yer alan şahıs – sermaye şirketi ayırımı ve bu ayırımın sonuçları hakkında genel açıklamalarda bulunulmuştur. Birinci ...
 • Qasim, Suhad Othman (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-02)
  ABSTRACT: The International Criminal Court which is established in 1998 in order to exercise jurisdiction over individuals who are responsible for interntational crimes, is a permanent court and one of the crimes within ...
 • Pulak, Fırat (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016)
  Crime of passion is defined in Article 29 of Turkish Criminal Code No. 5237. Because of affecting faultiness, crime of passion which reducts punishment is personal, legal and general rule. As a result of the value given ...