Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi, Prof. Dr. Hicri Fişek Armağanı

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Turhan, Turgut
dc.date.accessioned 2013-09-19T11:05:40Z
dc.date.available 2013-09-19T11:05:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Turhan, Turgut (2008). Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi, Prof. Dr. Hicri Fişek Armağanı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57 (2), 253-286. en_US
dc.identifier.issn 1301-1308
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1077
dc.description.abstract ÖZET: Bu çalışmayla güdülen amaç Kıbrıs Türk hukuk sisteminin oluşum,gelişim ve değişim sürecini incelemektir. Bu amaç çerçevesinde konuya tarihsel bir bakış açısıyla klaşılmış ve Osmanlı döneminden KKTC’ye kadar geçen evreler içinde Kıbrıs Türk Hukuku incelenmiştir. İnceleme sırasında özellikle birbirini izleyen siyasi yapılanmalar içinde yürürlüğe konulan mevzuat dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonunda Kıbrıs Türk hukuk sisteminin tarih içinde adaya egemen olan güçlerin hukukunun etkisinde kaldığı ve güncel Kıbrıs Türk hukuk sistemini etkileyen en önemli hukuk çevresinin Anglo-Sakson hukuku olduğu vurgulanmış, ancak özellikle 1974’ten sonra sistemde yer alan maddi hukuk kurallarının giderek Türk hukukuna kaydığının altı çizilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk hukuk sistemi, Kıbrıs Türk hukukunda tarihsel evreler, KKTC yargı örgütü, KKTC yüksek mahkemesinin görevleri. ************************************************************************************************** ABSTRACT This article aims to analyse the period of formation, development and change of the Turkish Cypriot legal system. In this regard, the subject is dealt from a historical perspective, analysing the Turkish Cypriot Law since the Ottoman era until TRNC. Throughout the analysis, respective acts of legislation put into force by succeeding political entities are assessed. At the end of this assessment it is concluded that the Turkish Cypriot legal system is affected by the laws of the ruling powers of the Island throughout history and mainly by Anglo-American Law, however underlining the fact that since 1974 substantive rules of Turkish Cypriot Law correspond gradually the rules of Turkish Law. Keywords: The Turkish Cypriot legal system, historical phases of Turkish Cypriot legal system, TRNC judicial organization, functions of TRNC supreme court. en_US
dc.language.iso Turkish (Türkçe) en_US
dc.publisher Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi en_US
dc.subject Hukuk, Kıbrıs (Kuzey) en_US
dc.subject Kıbrıs Türk Hukuku en_US
dc.subject Kıbrıs Türk Hukuku - Tarihsel Evreler en_US
dc.subject Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Hukuk - Hukuk Tarihi en_US
dc.subject KKTC Yargı Örgütü en_US
dc.subject KKTC Yüksek Mahkemesinin Görevleri en_US
dc.title Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi, Prof. Dr. Hicri Fişek Armağanı en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record