Yabancı Devletlerin Yargı ve İcra Bağışıklığı: Ülkesellik İlkesi: İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor Turhan, Turgut (Çeviren)
dc.date.accessioned 2013-09-23T12:44:27Z
dc.date.available 2013-09-23T12:44:27Z
dc.date.issued 1980
dc.identifier.citation Turhan, Turgut (1980). Yabancı Devletlerin Yargı ve İcra Bağışıklığı: Ülkesellik İlkesi: İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 37 (1-4), 513-521. en_US
dc.identifier.issn 1301-1308
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1087
dc.description isviçre Fedleral Mahkemesi kararı çevirisi: Karar, T. C. Merkez Bankasının Weston Compaigne de Finance et d'Investissement S. A. aleyhine açtığı dava ile ilgili olarak İsviçre Federal Mahkemesi Kamu Hukuku Dairesi tarafından 15 Kasım 1978 tarihinde verilmiştir. Karar, 35. Annuaire SUisse de Droit International (1979), sh. 143-150 de yer alan Fransızca çevirisinden Türkçe'ye çevrilmiştir. Kararın Almanca metni için bkz. RGE. 104 la, 367, C. 2 - 3 , sh. 367 - 376. en_US
dc.language.iso Turkish (Türkçe) en_US
dc.publisher Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi en_US
dc.subject Yargı Bağışıklığı - Bağışıklık İlkesi - İcra Bağışıklığı en_US
dc.subject Devletlerin Yargı Bağışıklığı en_US
dc.subject Jus Imperii - Jus Gestionis en_US
dc.subject Ülkesellik İlkesi - Yabancı Devlete Karşı İcra en_US
dc.subject Yargısal İcra - Cebri İcra. en_US
dc.title Yabancı Devletlerin Yargı ve İcra Bağışıklığı: Ülkesellik İlkesi: İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record