Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi İçin Önemi, Avantajları, Dezavantajları ve İlgili Kıstasların İyileştirilmesi İçin Öneriler

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Amca, Hasan
dc.date.accessioned 2014-01-29T08:32:28Z
dc.date.available 2014-01-29T08:32:28Z
dc.date.issued 2004-10-26
dc.identifier.citation Amca, Hasan. (Ekim 2004). Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi İçin Önemi, Avantajları, Dezavantajları ve İlgili Kıstasların İyileştirilmesi İçin Öneriler. DAÜ-Üniversite Yönetim Kurulu en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1245
dc.description Doğu Akdeniz Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu’nda başlatılan bir tartışma sonucu, Yönetim Kurulu tarafından Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hasan AMCA’dan ADEK’in neden DAÜ için faydalı olduğu, 2000 yılında ADEK kurulduğundan bu yana kıstasların kullanımından dolayı Üniversite’de ne gibi gelişmelerin kaydedildiği ve Akademik Değerlendirme Kıstasları olmasaydı aynı gelişmelerin olup olamayacağı konularını içeren bir rapor hazırlaması istenmiştir. en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda, Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın (Kriterleri’nin) akademik yükseltmelerde yetersiz olduğu ve sistemde tıkanıklık yarattığı iddialarının ortaya atılmasıyla yaratılan kavram kargaşasını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır. Sorun; yönetim yetmezliğinden ve uygulama yanlışlıklarından kaynaklanan hatalardan dolayı ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan haksız yere ADEK’in sorumlu gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi tarihinin en başarılı uygulama örneklerinden biri olan ADEK’in bu tür yanlış ve asılsız saptamalarla hedef haline getirilmesinden DAÜ'nün kurumsal anlamda büyük zarar göreceği aşikardır. Bu rapor, ADEK’in kuruluş amaçlarını, gelişmiş akademik yapılardaki ADEK benzeri uygulamaları, ADEK’in DAÜ'ye kazandırdıklarını ve yönetim ile öğretim üyeleri arasında akademik barışın tesisine nasıl olumlu anlamda katkı koyduğunu açıklayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Doğu Akdeniz Üniversitesi-ÜYK en_US
dc.subject DAÜ - Akademik Değerlendirme Sistemi en_US
dc.subject DAÜ - Akademik Değerlendirme Sisteminin Gerekçeleri en_US
dc.subject DAÜ - Öğretim Üyelerinin Akademik Performans Değerlendirmeleri en_US
dc.subject DAÜ - Akademik Yükseltmeler en_US
dc.subject ADEK - Akademik Değerlendirme Sistemi en_US
dc.subject Akademik Yükseltmelerde Yaşanan Tıkanıklıklar en_US
dc.title Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi İçin Önemi, Avantajları, Dezavantajları ve İlgili Kıstasların İyileştirilmesi İçin Öneriler en_US
dc.type Technical Report en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record