Second-home Tourism and its role in rural development-views of the host communities: the case of Noshahr, Nur, Mohamoudabad villages in Iran

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Hassanzadeh, Bahareh
dc.date.accessioned 2014-09-11T05:37:18Z
dc.date.available 2014-09-11T05:37:18Z
dc.date.issued 2014-01
dc.identifier.citation Hassanzadeh, Bahareh. (2014). Second-home Tourism and its role in rural development-views of the host communities: the case of Noshahr, Nur, Mohamoudabad villages in Iran. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1286
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This study tried to evaluate the effects of second home phenomena in North of Iran. The northern part of Iran has been an attractive location for the tourists from the rest of the country due to its unique spatial characteristics environmentally, socioculturally, and accessibility. The area is endowed with natural comparative advantages for its lush and green landscape, as well as, sun, sea and sand tourism along the Caspian Sea coastal zones. Rural areas in North of Iran, namely Mazandaran Province, serve as the study setting considering the high growth of second home phenomena and village tourism in these areas. Due to population growth and proximity of capital city, North of Iran is under pressure from the daily visitors, weekend travelers and the influx of second home owners. The rapid growth of second home owners in this region has been intensified in the past decade as developers and Real Estate companies have infiltrated the region for quick profit from construction boom. The study has applied a quantitative research through a survey questionnaire to assess the environmental, social, cultural and economic impact of second home phenomena in Noshahr villages of this region as a case study. The respondents are the local people who have the local knowledge and can provide useful insight into this particular tourism. The study assumes that an uncontrolled and unplanned second home development in this region can be potentially detrimental to the ecological and cultural uniqueness of these areas. Keywords: Second home; Rural development; Second-holiday home impact; Caspian Sea region; Village tourism; Iran. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışma, Kuzey İran’daki yazlik ev turizmi kavramının etkilerini değerlendirmektedir. İran'ın kuzey kısmı eşsiz çevre, sosyo - kültürel ve erişilebilirlik özellikleri ile diğer bölgelerden daha çok ilgi çekmektedir. Bu bölgeye bahşedilmiş berekli doğa güzellikleri ile yeşil alanlar, kum sahilleri ile Hazar denizi´nin kıyısında bulunmaktadır. Kuzey İran’ın kırsal bölgesinde yer alan Mazandaran Eyaleti, yazlik ev turizmi ve köy turizmi bakımından gelişme kaydetmiştir. Günden güne artış gösteren nüfus ve başkente yakınlığı sebebi ile İran’ın kuzeyıne, günlük ziyaretçi, haftasonu ziyaretçileri ve villa sahiplerini gözlenmektedir. Son yıllardaki günlük ve haftalık ziyaretçilerin yoğun bir şekilde Mazandaran’a akın etmesi ile birlikte, pazarlama ve emlak şirketleri ve özellikle büyük inşaat firmaları bu bölgeden kar etmek için, bu bölge üzerinde çalışmaktadir. Bu çalışmanın içinde, Noshahr bölgesinin köylerindeki yazlik ev turizmi ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri araştırmak amacı ile bilimsel anketler yapılmıştır. Bu ankete katılanlar, yerel halk olup bu bölge turizmi hakkında faydalı bilgilere sahip kişilerdir. Çalışmalar plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen yazlik ev turizmi tatil evi, bu bölge için ekolojik ve kültürel zararlar. Bunun verilebileceğini göstermektedir sonucunda da bölgedeki plansız ve kontrolsuz gelişen pazarlama ve emlak şirketlerinin, inşaat firmalarının bölge üzerinde yaratacağı tahribat kaçınılmaz olacak ve yerel halkın kültürel yaşantılarında değişikliğe ve çevresel zararlara yol açacaktır. Anahtar Kelimeler: yazlik ev turizmi, Kırsal kalkınma, yazlik tatil evi etkisi, Hazar Denizi bölgesi, Köy turizmi, İran. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Iran en_US
dc.subject Second Home, Rural Development, Second Holiday Home Impact, Caspian Sea Region, Village Tourism, Iran en_US
dc.title Second-home Tourism and its role in rural development-views of the host communities: the case of Noshahr, Nur, Mohamoudabad villages in Iran en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record