The multipurpose application of radio frequency identification (RFID) in the Tourism industry: On a requirement analysis for employing RFID technology in the hotel sector

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Hassannia, Raheleh
dc.date.accessioned 2014-09-11T05:47:03Z
dc.date.available 2014-09-11T05:47:03Z
dc.date.issued 2014-01
dc.identifier.citation Hassannia, Raheleh. (2014). The multipurpose application of radio frequency identification (RFID) in the Tourism industry: On a requirement analysis for employing RFID technology in the hotel sector. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1287
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This study tried to evaluate the effects of Radio Frequency Identification ( RFID) as the new and latest technological advancement towards the implementation of profit chain model (Heskett et al, 1997) on international tourists (inbound) in the case of North Cyprus. North Cyprus is blessed with natural endowments and proximity to tourist market, especially the European countries. It has numerous regional and geographical advantages for a full-blown tourism industry. The study has focused on a research that targeted international tourists in four and five star hotels with an aim to explore the level of expectations and satisfactions in a hypothetical situation implementation of RFID technology. The main assumption of the study is that FRID, if its diffusion is managed adequately, has the potential to enhance the satisfaction of the consumers of services and consequently their loyalty. The underlined factors that FRID is able to generate a positive outcomes are bill settlement, location, and self-check-in in line with profit chain model and eventual customer satisfaction, loyalty and organizational profitability. For the purpose of this research, 300 questionnaires were distributed to international tourists whom 250 returned as usable items. Out of the pool of nine hypotheses, eight hypotheses were supported. The result showed that the positive effects of RFID on customer’s satisfaction and loyalty, which accompanied with increasing hotel profitability via hypothetical implementation of RFID. Keywords: RFID technology, Profit Chain Model, customer satisfaction, North Cyprus. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmanın amacı; güncel teknolojik gelışmeler ışığında, yeni bir kâr zinciri modeli olan RFID’in KKTC’de turistler üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu deniz, kum ve güneş gibi doğal güzelliklerin özellikle gelişmiş ülkelerden gelen turistler üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Kıbrıs, turizme uygun coğrafik bir konuma sahip olması nedeniyle turizm endüstrisine çok uygun bir ülkedir. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’taki dört ve beş yıldızlı otellerde RFID teknolojisinin uygulanmasına ilişkin yabancı turistlerin beklenti ve memnuniyet düzeyini belirlemeyi hedef almıştır. Ayrıca, bu çalışma RFID’nin yerleşim yerleri üzerindeki etkilerini, otelcilik sektöründeki müşteri memnuniyetini, ve kâr oranını vurgulamaktadır. Çalışmada uluslararası turistlere 300 adet anket dağıtılmış ve bunlardan 250 adeti değerlendirilebilir bulunmus ve bulgular neticesinde 8 hipotezden 7’si desteklenmiştir. Sonuç olarak çalışmanın RFID’nin gelişiminin yanısıra, müşteri memnuniyetle sadakatini bu hipotezler üzerinden olumlu olarak etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : RFID teknolojisi , Kâr Zinciri Modeli , müşteri memnuniyeti , Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Cyprus, North en_US
dc.subject Tourist Trade - Hotel Industry - Cyprus, North en_US
dc.subject RFID Technology, Profit Chain Model, Customer Satisfaction, North Cyprus en_US
dc.title The multipurpose application of radio frequency identification (RFID) in the Tourism industry: On a requirement analysis for employing RFID technology in the hotel sector en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record