The impact of images in music video clips on audience

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Thomas, Omobolanle Olayinka
dc.date.accessioned 2014-09-11T06:56:43Z
dc.date.available 2014-09-11T06:56:43Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.citation Thomas, Omobolanle Olayinka. (2014). The impact of images in music video clips on audience. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1288
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nurten Kara. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The research studies on the media effect have changed from full effect to the limited effect assumptions through the communication studies but never ended. The impact of media messages on the audience and its influences on the construction of self-images is an important question to ask even today. The media messages do not only have influence on ideas but also on physical features as well. To understand how young people evaluate musical video clips in terms of gender roles and if it has an impact on constructing the perfect body image became the main concern of this research study. This present study examined audiences views on the roles attributed to women and men in musical video clips; if human are being humiliated in musical video clips; what seems to be a perfect body image and if they take this characters as their role models. A total of one hundred students (50 female 50 male) in Eastern Mediterranean University, North Cyprus viewed four different contemporary music video clips that feature thin and attractive women, the image of men and women exposing their body, and also both images doing different kind of movement such as sexy dance and choreography. The findings in this study demonstrates that the images in musical videos is what the audience cultivates to be the characteristics of men and women‟s body image such as; woman who has a slim body has a perfect shape and as for man body, it should be well-built. The present research finds out that audience do not believe that women‟s body are being humiliated in music videos irrespective of the subordinate roles and objectification that is attributed to women‟s body in musical video clips. This study demonstrates that media (re)produce ideologies and construct identity on body image of men and women for its audience through repetitive viewing of images in musical video clips on television. Keywords: Body image, Cultivation Theory, Culture, Gender, Media. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Medyanın etkisini araştıran iletişim çalışmaları zaman içerisinde medyanın izleyici üzerinde güçlü etkisi olduğu iddialarından sınırlı etkisi olduğu inancına geçiş yapsa da bu tartışmalar asla bitmemiştir. Medya mesajlarının dinleyici/izleyici üzerindeki etkisi ve bu etkinin öz-farkındalık oluşturma üzerindeki rolü günümüzde de araştırılması gereken bir konudur. Medya mesajları sadece fikirleri etkilemez aynı zamanda fiziksel davranışları da etkiler. Bu çalışmanın amacı, genç yaştaki insanların izledikleri müzik kliplerinde cinsiyet rollerine nasıl baktığını incelemektir. Çünkü bu video klipler mükemmel vücut görüntüsününün nasıl olması gerektiği konusunda imgeler üretir. Medya‟nın izleyici üzerinde etkisi olduğuna dair inanış geçerliliğini hala korumaktadır. Bu çalışmada müzik kliplerinde kadın ve erkek rollerinin nasıl algılandığını incelemek için Üniversite öğrencileri üzerinde bir algı araştırması yapılmıştır. Genç insanların müzik kliplerindeki görüntülerden kendilerine rol modeller seçip seçmediklerine bakılmıştır. Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi‟nde 50 Kadın ve 50 erkek öğrenciye kalıp yargılaşmış zayıf ve çekici kadın ve kaslı erkek bedenlerinin kullanıldığı, seksi şekilde dansların edildiği dört müzik klibi izletildi ve izleyicinin kadın erkek rollerine ilişkin algılarına bakıldı. Bu çalışma, müzik videolarındaki görüntülerin ideal kadın ve erkek vücut bedenlerinin nasıl olması gerektiği konusunda üretilen anlamların izleyici üzerindeki etkisine ve izleyicinin bu anlamları nasıl yeniden ürettiğine bakmıştır. Pek çok genç izleyici kadın vücudunun müzik kliplerinde nesneleştirilerek kötüye kullanılmadığını düşünmektedir. Bu çalışma öncelikle; izleyicinin kadın bedeninin sömürülmesini normalleştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, video kliplerde kullanılan beden ölçülerinin ideal insan bedeni olarak algılandığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Vücut görünüşü, Yetiştirme kuramı, Kültür, Cinsiyet, Medya. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Video Clips (Music) - Social Aspects en_US
dc.subject Video Clips (Music) - Psychological Aspects - Audience en_US
dc.subject Body Image, Cultivation Theory, Culture, Gender, Media en_US
dc.title The impact of images in music video clips on audience en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record