The analysis of Turkish match-making TV programs among Turkish Cypriot audience

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Reis, Arzu
dc.date.accessioned 2014-09-11T08:04:27Z
dc.date.available 2014-09-11T08:04:27Z
dc.date.issued 2013-11
dc.identifier.citation Reis, Arzu. (2013). The analysis of Turkish match-making TV programs among Turkish Cypriot audience. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1290
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Pembe Behçetoğulları. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: In Turkish Republic of Northern Cyprus, people usually like to watch private television channels from Turkey. This research has been conducted to find out what are the main perceptions of match-making programs have on people who live in Turkish Republic of Northern Cyprus and watch these programs. In this study it is investigated what kind of gender images represented by match-making programs broadcasted in Turkish private TV channels. Match-making programs are adapted to Turkish TV channels as “marriage programs” since 2007. They became one of the most popular TV programs in Turkey, if we look at the raising ratings in 2011. This adapted version of match making programs both attracted high interest of audiences and also are criticisized on media because of the moral values. People enjoy watching these programs but it is important to understand what attract people to watching these kinds of programs. One of my research question is “Why audiences like or does not like and why they watch the match-making programs in Turkish Republic of Northern Cyprus?” Through the analyze of interviews it is elaborated how the programs reproduce some gendered social values on gender roles. Keywords: Match-making shows, Television programs, Popular culture, Match-making. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde genellikle Türkiye‟deki özel TV kanallarının takip edildiği görülmektedir. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde yaşayan izleyicilerin çöpçatan programlarına bakışlarını ve programlarda ilgilerini çeken noktaları anlamak için yapılmıştır. Çalışmada çöpçatan programlarının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması ele alınmış, bunun yanı sıra temsil edilen cinsiyet rolleri incelenmiştir. Çöpçatan programları 2007 yılında Türkiye‟ye evlilik programları olarak uyarlandı. Programların giderek artan popülerliği 2011 yılının izlenme oranları incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Evlilik programları izleyicilerin ilgisini yüksek oranda çekmekle kalmamış bunun yanı sıra medyada da sıklıkla eleştirilmiştir. Bireyler bu programları izlerken eğlenirler ancak kişilerin bu programları izlemeye değer bulmaları ve seçmeleri araştırmaya değer ve önemlidir. “Kuzey Kıbrıs‟ta insanlar bu programları neden bu kadar çok sevmekte ve izlemektedir?” sorusu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda izleyicilerin fikirlerini ve tecrübelerini incelemek adına röportaj yöntemi kullanılmış ve röportajlardan elde edilen bilgiler analiz edilmiştir. Keywords; Çöpçatan programları, Televizyon programları, Popüler kültür. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Television programs - Turkey - History and criticism en_US
dc.subject Television Programs - Psychological Aspects - Audience - Cyprus, North en_US
dc.subject Match Making Shows - Television broadcasting - Public opinion en_US
dc.subject Match-Making Shows, Television Programs, Popular Culture, Match-Making en_US
dc.title The analysis of Turkish match-making TV programs among Turkish Cypriot audience en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record