Savaş suçları ve uluslararası ceza mahkemesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Qasim, Suhad Othman
dc.date.accessioned 2014-10-08T10:26:58Z
dc.date.available 2014-10-08T10:26:58Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.citation Qasim, Suhad Othman. (2014). Savaş suçları ve uluslararası ceza mahkemesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1394
dc.description Hukuk Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2014. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Arzu Alibaba. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The International Criminal Court which is established in 1998 in order to exercise jurisdiction over individuals who are responsible for interntational crimes, is a permanent court and one of the crimes within the Court’s jurisdiction is war crimes. According to the Statute of the Court war crimes are international crimes and when compared with the historical background of genocide, crimes against humanity and aggression which are within the jurisdiction of the court, war crimes are the oldest and they have always been accepted as international crimes without any debate. In this thesis the concept of war crimes and its historical background are studied. War crimes within the jurisdiction of Nuremberg, Tokyo, Former Yugoslavia, Rwanda International Courts and the International Criminal Court are examined. War crimes cases in front of the International Criminal Court are also discussed. Keywords: War Crimes, The International Criminal Court, International Criminal Court for the Former Yugoslavia, Nuremberg Tribunal, Geneva Conventions. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Uluslararası suçlardan sorumlu bireyleri yargılamak üzere 1998 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, sürekli bir mahkeme olup, yargı yetkisine giren suçlardan biri de savaş suçlarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Statüsü uyarınca uluslararası nitelikte bir suç olarak kabul edilen savaş suçları, soykırım, insanlık aleyhine suçlar ve barış aleyhine suçların gelişim süreçleri dikkate alındığında, daha eski ve gelişim süreci boyunca uluslararası niteliği tartışmasız olan bir suçtur. Tezimizde, savaş suçu kavramı ve tarihi süreçte bu kavramın gelişimi irdelenmiştir. Bunun yanısıra, Nürmberg, Tokyo, Eski Yugoslavya, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleriyle, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Statüsüne göre savaş suçları ele alınmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçlarına ilişkin uygulama örnekleri de tezin konuları arasındadır. Anahtar Kelimeler: Savaş Suçu, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Eski Yugoslavya Mahkemesi, Nürmberg Mahkemesi, Cenevre Sözleşmeleri. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Hukuk en_US
dc.subject Savaş - Uluslararası Hukuk en_US
dc.subject Savaş Suçu, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Eski Yugoslavya Mahkemesi, Nürmberg Mahkemesi, Cenevre Sözleşmeleri en_US
dc.title Savaş suçları ve uluslararası ceza mahkemesi en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record