An assessment of local community involvement in community based ecotourism planning and development: The case of Takamanda National Park. South West region, Cameroon

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ekwale, Agbor Elvis
dc.date.accessioned 2014-10-17T07:00:24Z
dc.date.available 2014-10-17T07:00:24Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.citation Ekwale, Agbor Elvis. (2014). An assessment of local community involvement in community based ecotourism planning and development: The case of Takamanda National Park. South West region, Cameroon. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, School of Tourism and Hospitality Management, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1422
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Community–Based Ecotourism (CBET) has been identified as a potential proactive means of development, especially in less developed countries. Based on this conception, many countries are devising different strategies to actively engage in CBET development. In the case of Cameroon, with abundant natural resources and touristic potentials, the government embarked upon conservation of its resources through creation of reserves and national parks. However, they failed to recognize the fact that, these resources are the main source of livelihood for the communities in and around the parks. This is manifested in lack of realizing the need to integrate the conservation strategies with community’s needs. This has resulted in various shortcomings such as, lack of infrastructural development and absence of community involvement in the planning process as the main stakeholders in these areas, especially the Takamanda National Park (TNP). So the big question is; will these communities accept to give up their main source of livelihood for the sake of conservation under the banner of CBET while they are the least beneficiaries of this form of CBET? This study has tried to unravel the impacts and consequences of such undertaking by investigating local community’s awareness of and willingness to participate in the planning and development of CBET in the TNP area bearing in mind that their livelihoods tied to these resources. The study revealed that, despite the level of awareness of the concept of CBET, the community dwellers are willing to participate and involve in its planning and development on conditions of an approach that will not jeopardize the quality of the resources as the sources of their livelihood. They believe this should be guaranteed by the authorities. Communities are also blaming the government for the poor state of infrastructural development in the area and would rather to collaborate with NGOs in instituting a collaborative form of management (bottom-up approach) towards the realization of these goals. Therefore, for a collective realization of this goal, government has to adopt a proactive developmental approach which is the key to CBET’s success. Keywords: community based tourism, collaborative management, Takamanda national park, community collaboration, Cameroon. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Toplum-Temelli Ekoturizm (TTE), özellikle azgelişmiş ülkelerdeki gelişimin proaktif aracı olarak kabul edilir. Bu anlayışa göre, birçok ülke TTE gelişiminde aktif olarak yer almak için farklı stratejiler tasarlamaktadır. Kamerun örneğinde, doğal kaynaklar ve turistik potansiyel ile hükümet, kaynaklarını ulusal parkların ve rezervlerin yapılması yoluyla korumaya almıştır. Ancak, bu kaynakların parkların içinde çevresindeki toplumların temel yaşam kaynağı olduğu gerçeği unutulmuştur. Bu durum kendini toplumsal ihtiyaçların koruma stratejilerini birleştirme ihtiyacı eksiliği fark edildiğinde göstermiştir. Bu da bazı altyapısal ve özellikle Takamanda Ulusal Parkı (TUP) gibi planlama sürecinde bu bölgelerde ana hissedar olan toplum katılımı gibi eksiklikler olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden önemli soru şudur; bu toplumlar TTE sembolü altında TTE’den en az fayda sağlayanlar olarak, kendi ana yaşam kaynaklarından koruma için vazgeçmeyi kabul edecekler mi? Bu çalışma böyle bir girişimin etki ve sonuçlarını, bu kaynaklara bağlı olan yerel halkın TUP alanındaki TTE program ve gelişimine katlımda duyduğu bilinç ve istek düzeyini çözümlemeye çalışmıştır. Çalışma sonundaki bulgular göstermiştir TTE konseptinin farkındalık düzeyine rağmen, toplum sakinlerinin kendi yaşam kaynaklarının kalitesi tehlikeye atılmadığı şartıyla bu gelişim ve planlama sürecine katılmak ve dâhil olmak için gönüllü olduklarını göstermiştir. Bunun otoriteler tarafından garanti edilmesini gerektiğine inanmaktadırlar. Toplumlar, bölgede altyapı gelişimindeki zayıf durumun hükümet yüzünden sebep olduğunu ve bu amaçların farkedilmesi için NGOlar ile işbirliği yapılması gerektiği böylelikle daha sistemli bir yönetim olacağını (aşağıdan yukarı yaklaşımı) düşünmektedirler. Bu yüzden, bu amacın toplu farkındalığı için hükümet, TTE’nin başarısının anahtar kapsamında proaktif bir gelişim yaklaşımını benimsemelidir. Anahtar kelimeler: toplum temelli ekoturizm, işbirlikçi yönetim, Takamanda ulusal parki, toplumsal birlik, Kamerun. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Ecotourism - Cameroon en_US
dc.subject Community Based Tourism, Collaborative Management, Takamanda National Park, Community Collaboration, Cameroon en_US
dc.title An assessment of local community involvement in community based ecotourism planning and development: The case of Takamanda National Park. South West region, Cameroon en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record