Browsing Tez Koleksiyonu (Master) – Türk Dili ve Edebiyatı / Theses (Master's) – Turkish Language and Literature by Issue Date

EMU I-REP

Browsing Tez Koleksiyonu (Master) – Türk Dili ve Edebiyatı / Theses (Master's) – Turkish Language and Literature by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Baş, Kemal (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2009)
  ÖZET: Sübha-i Sıbyân’ın Kıbrıs nüshaları adlı bu yüksek lisans tezi, Giriş, İnceleme, Metin, Dizin ve Sonuç olmak üzere toplam 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu araştırmada, KKTC Milli Arşivi'nde iki nüshası bulunan ve M ...
 • Güvercin, Gülcan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2009)
  ÖZET: Bu çalışmamızda Tatar Halk Edebiyatı araştırmacısı ve şairi Nekiy İsenbet’in derleyip 1970 yılında Kazan’da yayınladığı “Tatar Halık Tabışmakları Tatar Halk Bilmeceleri” adlı eser sınırlandırılarak birinci kısmında ...
 • Özerinç, Emine (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2010)
  ÖZ: 1914-1970 yılları arasında yasamış olan Orhan Kemal, toplumun alt tabakasını oluşturan insanların yaşam kavgasını, isçi sınıfının çalışma koşullarını, “küçük insan”ların dünyasını aydınlık gerçekçi bir bakışla ...
 • Aydın, Elif (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2010)
  ÖZ: Tezimin konusu Tevfik Fikret’in 1886-1896 arasında yazdığı gençlik dönemi aşk şiirleridir. Tevfik Fikret iyi bir aşk şairi olmakla birlikte onun aşk şiirleri yeteri kadar incelenmemiştir. Bu yüzden, biz de bu konuyu ...
 • Altay, Nilüfer (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2010)
  ÖZ: Türk edebiyatı tarihinde 17 ve 18. yüzyıllar, son derece katı ve klişeleşmiş kurallara bağlı kalarak uzun yüzyıllar neredeyse hiç değişmeden sürdürülen Klâsik Türk Edebiyatı’nda kısmen yeni arayışların başladığı ve bir ...
 • Yardım, Burak (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2010)
  ÖZ: Çalışmamız, eserlerini Cumhuriyet döneminde veren Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) üçlemesindeki yapı, tema ve anlatım özelliklerini ihtiva etmektedir. Yazmış olduğu Dağın Öte ...
 • Diran, Zümray (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  OZ: Tezin konusu; Türk Edebiyatı’nın önemli romancılarından Halid Ziya UĢaklıgil’in Sefile (1886), Nemide (1892), Bir Ölünün Defteri (1893), Ferdi ve Şürekâsı (1895), Mai ve Siyah (1898), Aşk-ı Memnu (1901), Kırık Hayatlar ...
 • Çelik, Cengiz (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  ÖZ: Bu çalışmada, Türkiye Türkçesindeki Tabu ve Örtmeceler ele alınmıştır. Giriş bölümünde çalışmamızın konusu, amacı, malzeme ve yöntemleri belirtilmiştir. Çalışmamıza tabunun tanımını yaparak başladık. Daha sonra kökeni ...
 • Eberdes, Evrim Dalyan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  ÖZ: Bu çalışmada, Türkiye Türkçesindeki ve Tatar Türkçesindeki atasözlerinin zamana meydan okuyan, orijinalliğini koruyan benzer yönleri ile, zamana yenik düşen farklı yönlerinin çerçevesi fonetik, morfolojik, leksik, ...
 • Çamurcu, Duygu (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011-08)
  ABSTRACT: In this study the differences between the standart Turkish and Zonguldak dialect was determined and their distinctive characteristics were described. This study consists of approximately 13 hour voice recordings ...
 • Yıldırım, Nalan (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Çalışmamız, Türkçe Sözlükteki ettirgen fiiller ele alınarak, bu kategorinin Türkiye Türkçesindeki yerini ve özelliklerini içermektedir. Tez önsöz, sekiz bölüm, kaynakça ve eklerden oluĢmaktadır. Önsözünde tezin konusu, ...
 • Pilaslı, Nergis (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Bu çalışma, Haldun Taner’in “Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” ve “Çok Güzelsin Gitme Dur” adlı iki ayrı türdeki eserinin biçembilimsel incelemesidir. Biçembilimsel çalışma; yazarın sözcük dağarcığının, sözcük türetme ...
 • Girgin, Sevinç (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Türk edebiyatında anı, fıkra, inceleme yazarı olarak tanınan Falih Rıfkı Atay’ın gezi türünde de önemli eserleri vardır. Çalışmamızda, yazarın gezi yazılarında Avrupa’ya bakışını vermeye çalıştık. Bunun dışında, yazarın ...
 • Güler, Mehmet (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Cumhuriyet Dönemi yazarlarından İlhan Tarus’un Var Olmak, Hükümet Meydanı ve Vatan Tutkusu adlı romanları Millî Mücadeleye yaklaşım tarzı bakımından incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde İlhan Tarus’un hayatı ...
 • Gencay, Naziyet (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans tezi olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk ağızlarındaki kalıp sözler yapısal, ...
 • Onuş, Emin (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-06)
  ÖZ: 1897 tarihinde Osmanlılarla Yunanlılar arasında yapılan Tesalya Savaşı, Ahmed Tevfik Efendi tarafından Kokonoz ve Akbaba gazetelerinde milli bir duyarlılıkla ayrıntılı olarak ele alınıp yorumlanmıştır. Tesalya Savaşı ...
 • Çatal, Akile Arzuhal (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-09)
  ABSTRACT: The current study aims to explore the differences amongst the Cypriot Turkish Dialects by using their common characteristics as a starting point as well as describing the dialectal characteristics of various ...
 • Kap, Elif (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013)
  ÖZ: Tezimizde Cumhuriyet devrinin önemli şairlerinden Cahit Külebi’nin şiirlerindeki sosyal problemler konusu ele alınmıştır. Şairle ilgili inceleme ve araştırmalarda bu konu üzerinde fazla durulmamıştır. Çalışmamızda ...
 • Demir, Mustafa (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-05)
  ABSTRACT: In our thesis, ReĢat Nuri Güntekin‟s three novels which can be accepted as “Bildungsroman (formation novel)‟‟ or “Künstlerroman‟‟ are studied. These novels are “Dudaktan Kalbe‟‟-“From Lips to Heart‟‟ (1924), ...
 • Özerdem, Zeynep (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-06)
  ABSTRACT: In this study, The novels of Mustafa Miyasoğlu were analyzed in terms of their themes. At the end of this analysis, an approach to and factors relating to religion were attempted to be determined. In 1975, Mustafa ...