Browsing Tez Koleksiyonu (Master) – Türk Dili ve Edebiyatı / Theses (Master's) – Turkish Language and Literature by Title

EMU I-REP

Browsing Tez Koleksiyonu (Master) – Türk Dili ve Edebiyatı / Theses (Master's) – Turkish Language and Literature by Title

Sort by: Order: Results:

 • İlknur, Dal (Eastern Mediterranean University, 2015)
  This work is stylistics research on the Works of Adnan Binyazar. The first part, linguistics, Adnan Binyazar’s life and Works, stylistic, mand brief history of the semantic field contains descriptions of the subject. The ...
 • Kaya, Ümmü Habibe Ş. (Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017-02)
  The current study aims to describe the different aspects and the distinctive features of the AfĢin dialect from the Standard Turkish. The data for this study were obtained between 2015 and 2016 through a 40-hour audio ...
 • Onuş, Emin (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012-06)
  ÖZ: 1897 tarihinde Osmanlılarla Yunanlılar arasında yapılan Tesalya Savaşı, Ahmed Tevfik Efendi tarafından Kokonoz ve Akbaba gazetelerinde milli bir duyarlılıkla ayrıntılı olarak ele alınıp yorumlanmıştır. Tesalya Savaşı ...
 • Demir, Nurcan (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017)
  This study takes Ahme‟t İnam‟s essays at the center of it in general but in specific reveals around the concepts of heart, love, life and interraction taking his leitmotif “Heart philosophy” into account. The thesis not ...
 • Kilit, Alican (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2015-02)
  ABSTRACT: In this study, different aspects and distinctive features of the formal Turkish in Turkey language of the Iğdır province Aralık county has been described. In addition, this study focuses on common features of ...
 • Bayramin, Nazan (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-02)
  In this study, different aspects and distinctive features of the the formal language of the Artvin province, town Arhavi, village Derecik has been described. This study, conducted in 2012-2013 in the Derecik village, ...
 • Şimşek, Aslıhan Merve (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-07)
  In our study, one of the authors of Turkish literature AyĢe Kulin have aimed to examine the theme of women in history. AyĢe Kulin earlier about the "1980 Sonrası Kadın Romancılarımızın (Adalet Agaoglu-Ayla Kutlu-AyĢe ...
 • Şireci, Şenay (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013-08)
  In this work, the two novels of Bekir Büyükarkın, Gece Yarısı (ĠĢgâl altında Ġstanbul) and, Bozkırda Sabah are studied in terms of National Struggle‟s reflections on the imaginary world. In the first part of the study, ...
 • Yılmaz, Sedef (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-02)
  ABSTRACT: In this work, the three novels of Bekir Büyükarkın, Belki Bir Gün, Yoldaki Adam and Gün Batarken are studied in terms of political movements reflection on imaginary world. In the first part of the study, the ...
 • Kap, Elif (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2013)
  ÖZ: Tezimizde Cumhuriyet devrinin önemli şairlerinden Cahit Külebi’nin şiirlerindeki sosyal problemler konusu ele alınmıştır. Şairle ilgili inceleme ve araştırmalarda bu konu üzerinde fazla durulmamıştır. Çalışmamızda ...
 • Vural, Gülten (Eastern Mediterranean University EMU, 2017-09)
  The subject of our thesis is the reflection of social problems in Canan Tan’s novels Piraye (2003), Eroinle Dans (2005), En Son Yürekler Ölür (2009), İz (2011) and Hasret (2013) on the world of novel and criticism about ...
 • Dinyev, Raul (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019-09)
  Jalilabad District is located at the south part of the Republic Of Azerbaijan. Jalilabad was named after a prominent writer Jalil Mammadguluzadeh, who was born in the year 1967 at Nakhchivan Autonomous Republic. The largest ...
 • Daban, Engin Burak (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2015-02)
  ABSTRACT: In this study, the differences between the Kastamonu City and Daday Districts language has been described. This study has been made of approximately 17 hours of audio recording from 60 villages of the Daday ...
 • İstillozlu, Nevber (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016-09)
  Emine Isınsu is known as a Republic period writer and is famous for her poems, stories, games and novels. The study aims to examine the relationship between venues and human in Emine Isinsu’s novels. While examining the ...
 • Girgin, Sevinç (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Türk edebiyatında anı, fıkra, inceleme yazarı olarak tanınan Falih Rıfkı Atay’ın gezi türünde de önemli eserleri vardır. Çalışmamızda, yazarın gezi yazılarında Avrupa’ya bakışını vermeye çalıştık. Bunun dışında, yazarın ...
 • Yalıner, Fatih (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019)
  In this research, the book Magma Mavera, containing the first twenty-five-year poems of one of the most important poets of Turkish Cypriot literature Filiz Naldöven’s art has been examined in terms of content, form, style ...
 • Onaç, Mehmet Ali (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018)
 • Pilaslı, Nergis (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2012)
  ÖZ: Bu çalışma, Haldun Taner’in “Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” ve “Çok Güzelsin Gitme Dur” adlı iki ayrı türdeki eserinin biçembilimsel incelemesidir. Biçembilimsel çalışma; yazarın sözcük dağarcığının, sözcük türetme ...
 • Diran, Zümray (Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2011)
  OZ: Tezin konusu; Türk Edebiyatı’nın önemli romancılarından Halid Ziya UĢaklıgil’in Sefile (1886), Nemide (1892), Bir Ölünün Defteri (1893), Ferdi ve Şürekâsı (1895), Mai ve Siyah (1898), Aşk-ı Memnu (1901), Kırık Hayatlar ...
 • Olgun, Ömer (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-01)
  In the first chapter of the study, topic, aim, method, contents and limits of the research have been decided, in the second part, literature character of the writer have been explained, in the third part love topic stories ...