Impacts of Educational Tourism on Host Population: A Case of Famagusta, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Özşen, Zeynep Sıla
dc.date.accessioned 2015-03-02T13:54:26Z
dc.date.available 2015-03-02T13:54:26Z
dc.date.issued 2012-06
dc.identifier.citation Özşen, Zeynep Sıla. (2012). Impacts of Educational Tourism on Host Population: A Case of Famagusta, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1590
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2012. Supervisor: Assist. Prof. Dr Ilkay Yorganci Maloney. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of the thesis is to determine the socio-cultural, economic and environmental effects of the students of EMU on the local people of Famagusta in North Cyprus. This study examines how local people’s point of view on educational tourism and how their lifestyle were influenced when the educational tourism started in Famagusta. The qualitative approach was used in order to obtain the necessary information. Data were collected through in-depth interviews from the viewpoint of local people. The respondents were local people of Famagusta city of North Cyprus. According to data collected, there were positive and negative influences of educational tourism in terms of socio-cultural, economic and environmental effects on the local community of Famagusta. The proliferation of income, performance in service sectors, job opportunities and improvement of construction sector were the economic positive influences observed from the data. In addition, the results of gathered from the interviewers demonstrated that the educational tourism in Famagusta led to the increase of prices in general. The results of data also showed that educational tourism caused to changes in family values, disruption of social bonds, and increase in alcohol and drug consumption/ selling, opening of bet offices, increase of traffic accidents, theft incidents and changes of the community’s style of eating, drinking and clothing. Educational tourism also led to environmental problems such as an increase of traffic jams, unplanned construction and infrastructure, water, electricity problems, air and noise pollution. The study concluded that although host population perceived many socio-cultural, environmental and some economic problems with educational tourism development in their community, overall they were happy about the economic benefits it brought to their community and thus about the development of educational tourism in general. Keywords: EMU,Educational tourism, socio-cultural, economic, environmental, effects, perception of host population, North Cyprus, Famagusta. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tezin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs’taki Gazimağusa’nın yerel halkı üzerindeki sosyokültürel, ekonomik ve çevresel etkilerini belirlemektir. Bu çalışma Gazimağusa’da eğitimsel turizminin başlamasıyla yerel halkın eğitim turizmine bakış açısını ve onların yaşam tarzını nasıl etkilediğini inceler. Gerekli bilgilere ulaşmak için ‘Tümevarım’ yöntemi kullanılmıştır. Bilgiler yerel halkın bakış açısından, derinlemesine görüşmeler yapılarak toplanıldı. Katılımcılar Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa kentinin yerel halkıydı. Toplanan bilgilere göre, eğitimsel turizminin Gazimağusa halkına sosyal-kültürel, ekonomik ve çevresel anlamda olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Gelirin artışı, hizmet sektörlerinin, iş olanaklarının artışı ve inşaat sektörünün gelişmesi verilerde gözlenen olumlu ekonomik etkilerdi. Buna ek olarak görüşmecilerden elde edilen sonuçlar gösterdi ki Gazimağusa’daki eğitim turizmin genel olarak fiyatların artışına neden oldu. Verilerin sonuçları, eğitim turizminin aile değerlerinde değişime, sosyal bağların kopmasına, uyuşturucu ve alkol kullanımında/satışında artışa, bet salonlarının açılmasına, trafik kazalarında artışa, hırsızlık olaylarına, toplumun yeme, içme ve giyme tarzının değişmesine neden olduğunu saptamıştır. Eğitim turizmi ayrıca trafik yoğunluğuna, sistemsiz yapılaşma ve altyapı, elektrik, su problemlerine, hava ve ses kirliliğine neden oldu. Çalışmanın sonucu göre yerel halk eğitim turizminin gelişmesiyle, birçok sosyokültürel, çevresel ve bazı ekonomik problemleri fark etmesine rağmen, toplum genel olarakeğitim turizminin sağladığı ekonomik yararlardan dolayı ve eğitim turizminin gelişmesinden memnundular. Anahtar Kelimeler: EMU, Eğitim turizmi, sosyokültürel, ekonomik, çevresel etkiler, ev sahibi nüfusunun algısı, Kuzey Kıbrıs, Gazimağusa. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism - Educational Tourism - Social Aspects - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject EMU,Educational tourism, socio-cultural, economic, environmental, effects, perception of host population, North Cyprus, Famagusta en_US
dc.title Impacts of Educational Tourism on Host Population: A Case of Famagusta, North Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record