An Analysis of the North Cyprus Image from the Foreign Tourists’ Perceptions

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Akhavan, Arezou
dc.date.accessioned 2015-03-02T14:14:01Z
dc.date.available 2015-03-02T14:14:01Z
dc.date.issued 2012-10
dc.identifier.citation Akhavan, Arezou. (2012). An Analysis of the North Cyprus Image from the Foreign Tourists’ Perceptions. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1591
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2012. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Kılıç. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The purpose of the study is to examine the strategic dimension of a destination image as a strategic management contrivance for a destination, which could assist to sustain and/or revitalize the tourist streams towards that destination. The approach of strategic destination image management is a key factor in the case of attracting tourist flows and alternative resource available of constructing valuable outcomes for the destination. In this context, a valuable image which this represents a fundamental requisite for a destination, such as the Turkish Republic of North-Cyprus. In order to obtain this point, it is crucial to comprehend image's role in tourist's travel decision making and how a significant and indentified shared image will leave effects in customer's minds. For this reason study based on the analysis of the image of Turkish Republic of Northern Cyprus and how is matched with different customers from various culture from all over the world specifically Turkish and British travelers to reveal that an image stereotype which, the destination has created over the years; to realize if the positive image of the Turkish Republic of Northern Cyprus is applicable in the tourist's decision-making process in addition, if and how the image is significant to swell a good strategic plan and ultimately change a negative trend and view in the tourist's demand. Keywords: Destination Branding, Destination Image, Destination Positioning, North Cyprus; Tourist Behavior. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tezin amacı, bir destinasyonun imajını stratejik boyut açısından incelemek ve turist akışının destinasyona doğru yönlendirilmesine yardımcı olacak stratejik bir planın geliştirilmesine katkı sağlamaktır.Destinasyon imajının stratejik yönetim yaklaşımı içerinde ölçülmesi bir destinasyona yönelik olarak hedeflenen turisti cezbedecek önerilerin geliştirilmesinde ve hedeflenen sonuçlara ulaşılmasında alternatif ve önemli bir faktördür. Bu bağlamda, Kuzey-Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir destinasyon olarak imajının ölçülmesi turizmde hedeflere ulaşılması noktasında çok önemli temel bir koşulu temsil etmektedir. Bunun tesbit edilmesi turistin seyahat kararında ve ülkeyle ilgili imajının ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenden dolayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelen turistin ülkeyle ilgili imaj, düşünce ve algısını anlamak ve farklı kültür farklı kültürlerle nasıl değiştiğini tesbit amacı ile yapılmıştır. Amaç yabancı özellikle Türk ve İngiliz turistler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin imajının tesbit edilmesi ve algılamanın negatif olması durumunda bunun pozitife dönüştürülerek seyahat kararının verilmesine yardımcı olacak öneriler yapmaktır. Özetle bu tezin aratırma sonuçları Negatif bir bakış ve algılamanın pozitif bir bakış ve algılamaya dönüştürülmesi için yapılamsı gerekenleri sıralamış ve öneriler geliştirmiştir. Anahtar Kelimeler: Destinasyon, İmaj, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Turist Davranışı. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Destination Branding, Destination Image, Destination Positioning, North en_US
dc.title An Analysis of the North Cyprus Image from the Foreign Tourists’ Perceptions en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record