Access to Financial Services and Women Empowerment, through Microfinance: A case of Palestine

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Samandar, Yousef
dc.date.accessioned 2015-03-10T11:34:47Z
dc.date.available 2015-03-10T11:34:47Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation Samandar, Yousef. (2014). Access to Financial Services and Women Empowerment, through Microfinance: A case of Palestine. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1624
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2014. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bilge Oney. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Despite the growth of the microfinance sector in Palestine, the gap between demand and supply is still huge. The unique political situation assures the importance of microfinance sector and women contribution in the country and its effects over the development of the country, along with the high unemployment and poverty rates. Women empowerment through microfinance is needed the most in rural areas where there is discrimination between men and women. Their contribution in the economy accelerates the development of the local market, affecting their children, child labor reduction, increasing self-confidence, and higher contribution in decision-making. Microfinance institutions are trying to achieve the highest outreach rate to ensure their effectiveness and accomplish its mission. Starting from this point, I will prove the importance of microfinance in Palestine over the living standards and women empowerment under the complicated political and economic situation, covering West Bank and Gaza Strip (Palestinian Territories). Keywords: Women empowerment, decision-making, outreach, living standards. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Filistin‟de mikrofinans sektörü gelişmesine rağmen arz ile talep arasinda hala bir uçurum vardır. Filistin‟de, sıradışı siyasi durum ve yüksek işsizlik ve yoksulluk oranlari ile birlikte ülkenin gelişimi üzeride mikrofinans sektörünün ve kadinlarin katkısı çok büyüktür. Daha çok erkekler ve kadınlar arasında ayrımcılığın olduğu alanlarda mikrofinans yoluyla kadınların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomide kadınların katkıları yerel pazarın geliıimini arttırır, çocuklar olumlu bir şekilde etkilenir, çocuk işçiliği azalır, kendilerine güvenlerini ve karar verme gücünü yükseltir. Mikrofinans kurumları en yuksek sosyal orana ulaşmak, etkileyici olmak ve misyonunu gerçekleştirmek için çalişmaktadır. Bu noktadan hareket ederek, Batı Şeria ve Gazze'de (Filistin toprakları) karmaşık siyasi ve ekonomik durum altındaki yaşam standartlarında kadınların güçlendirilmesinin ve mikrofinansın önemini ispat edeceğim. Anahtar Kelimeler: Kadınların güçlendirilmesi, karar verme, yaşam standartları, ulaşmak. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Women - Employment - Palestine en_US
dc.subject Microfinance - Palestine en_US
dc.subject Women Empowerment, Decison-Making, Outreach, Living Standards en_US
dc.title Access to Financial Services and Women Empowerment, through Microfinance: A case of Palestine en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record