Success and Sustainability Criteria for Streets: The Case of Ismet Inonu Boulevard (Salamis Road), Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Fouladkhani, Shadab
dc.date.accessioned 2015-03-11T07:43:51Z
dc.date.available 2015-03-11T07:43:51Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation Fouladkhani, Shadab. (2014). Success and Sustainability Criteria for Streets: The Case of Ismet Inonu Boulevard (Salamis Road), Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1632
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Streets in cities in addition to being movement channels provide an urban context for social interaction however, nowadays the role of streets as movement channels is overlapping its role as public open space and streets are becoming more isolated. Car dependency and technological development encourage people to stay in their own private while decreases using public open spaces and declining urban life. Developing and designing streets for vehicle is the result of this privatization. As a result there is a need to care about designing street in such a way that become more attractive for people and encourage social interaction in order to increasing the quality of urban life. This research focuses on the designing streets in order to make them attractive and successful public open spaces as streets have potential to become the most livable organs of the city. With this in mind theoretical framework of this research forms to understand the characteristics of street for being a more successful and livable public open space and in continue defining criteria for sustainable and promote them into the case study of Isment Inonu (Salamis Road) to make it as successful and sustainable public open space for the city of Famagusta. Salamis Road as the main access for students of Eastern Mediterranean University`s student to the city have potential to become as the main public open space for the city while Famagusta has serious lack of public open spaces. As a theoretical framework, characteristics of street as physical, functional and social are studied then the concept of sustainable street and its characteristics are explored thorough documentary survey. Then based on the main aim of the study which is evaluating and checking all aspects of Salamis Road as public open space to find out its potential and weaknesses regarding pedestrian satisfaction of the place and existing facilities, Salamis Road will be evaluated through three main characteristics of streets by means of observation, site surveying and questionnaire methods of analysis. At the end based on the analysis result which highlight the potential and weaknesses of Salamis Road in line with theoretical frame work which define successful and sustainable streets` characteristics, a guideline will be defined in order to make Salamis Road a successful and sustainable public open space. Keywords: Public Open Space, Successful Street, Sustainable Street, Boulevard, Salamis Road. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Kent sokakları, hareket kanalları olmanın yanında aynı zamanda kentsel bağlamda sosyal etkileşim olanağı sağlarlar; ancak, son yıllarda sokakların hareket kanalları olma rolleri, kentsel kamusal açık alan olma roller ile kesişmektedir ve sokaklar daha isole alanlara dönüşmektedirler. Motorlu araç bağımlılığı ve teknolojik gelişmeler toplumu kendi mahrem alanlarında kalmaya itmekte ve kamusal açık alanların kullanımını azaltmakta ve kentsel yaşantıyı azaltmaktadır. Sokakların motorlu taşıtlar için tasarlanması, bu özelleştirmenin bir sonucudur. Bundan dolayı, sokakların kullanıcılar için daha cazip hale gelmesine ve kentsel yaşam kalitesini artırmak için sosyal etkileşimi teşvik etmesine yönelik olarak sokakların tasarımı için daha özenli olunması gereklidir. Bu araştırma, sokakların kentin en canlı organı oldukları inancıyla, sokakları çekici ve başarılı kamusal açık alanlara dönüştürmek üzere tasarlama konusuna odaklanmıştır. Buna bağlı olarak araştırmanın kuramsal çerçevesi, sokağın bir kamusal açık alan olarak fiziksel, işlevsel ve sosyal özellikleri ile sürdürülebilir sokak kavramını anlamak üzere kurgulanmıştır. Bu kuramsal çerçeve daha sonra, Mağusa kentinin ana arteri olan Salamis Yolu - İsmet İnönü Bulvarı’nın başarılı ve sürdürülebilir bir kamusal açık alana dönüştürülmesine yönelik olarak kullanılacaktır. Salamis Yolu, özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için temel ulaşım alanı olarak kent içinde bir ana kamusal açık alan - bulvar olma potansiyeline sahipken, ciddi sorunları olan bir yoldur. Tez kapsamında, kuramsal çerçevede, öncelikle sokakların kamusal açık alan olarak fiziksel, işlevsel ve sosyal özellikleri incelenmiş; ardından sürdürülebilir sokak kavramı ve özellikleri ortaya konmuştur. Kuramsal çerçeve sonrasında, ‘Salamis Yolu’nun kamusal açık alan olarak ve kullanıcı memnuniyetine bağlı olarak tüm özelliklerinin değerlendirilmesi, zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi ve ardından başarılı ve kullanıcı dostu bir sokağa / bulvara dönüştürülebilmesi için öneriler sunulması’ olarak belirlenen araştırmanın temel amacına yönelik olarak; gözlem, arazi çalışması ve anket yöntemleri kullanılarak sokağın temel özellikleri irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda analiz bulgularına dayanılarak Salamis Yolunun sorunları tespit edilmiş, potansiyelleri belirlenmiş ve kuramsal çerçevede ortaya konulan başarılı ve sürdürülebilir sokak tanımlamaları doğrultusunda Salamis Yolunun bir bulvar olarak başarılı ve sürdürülebilir bir kamusal açık Alana dönüştürülmesine yönelik öneriler ortaya konmuştur. Anahtar Sözcükler: Kamusal açık alan, başarılı sokak, sürdürülebilir sokak, bulvar, Salamis Yolu. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject City planning - Streets - Environmental aspects - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Streets Design en_US
dc.subject Sustainable urban development en_US
dc.subject Public Open Space, Successful Street, Sustainable Street, Boulevard, Salamis Road en_US
dc.title Success and Sustainability Criteria for Streets: The Case of Ismet Inonu Boulevard (Salamis Road), Famagusta en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record