Appropriate opening and layout for daylighting of office spaces: The case of EMU faculty of architecture office building

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Mohammed, Yousif Hussien Suleiman
dc.date.accessioned 2015-04-07T11:46:59Z
dc.date.available 2015-04-07T11:46:59Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation Mohammed, Yousif Hussien Suleiman. (2014). Appropriate opening and layout for daylighting of office spaces: The case of EMU faculty of architecture office building. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1698
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2014. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The significant aims in office space designs are to create an enabling atmosphere and place where work can be accomplished comfortably. It is a known fact that using day lighting in buildings not only influences human behavior but also minimizes discomfort. Besides, with the rise in cost of electricity and the .constant increase of energy costs along with the fossil energy consumption problems, it is an urgent necessity to reduce the consumption of fossil fuel. Furthermore, case studies of office buildings in four different regions namely; Malaysia, Denmark, U.S.A. and Canada were carried out. The knowledge derived from the case studies would be adopted to help enhance daylighting in offices globally. Based on the analysis, it can be seen that the day lighting of the case studies stands out to be a sustainable as well as a good way of saving energy, which can be utilized in the context of Cyprus. With the facts that have been gathered, it is possible to state that the office buildings in EMU may save up to more basic energy by reducing the consumption. Keywords: Opening, daylighting, energy consumption, glare control. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Ofis ortamında, işlerin konforlu bir şekilde yapılması için iş mekanların uygun bir şekilde tasarlanması çok önemlidir. Tarihsel olarak, binaların içine giren gün ışığı insanların çalışma şekillerini ve davranışlarını olumlu yönde etkilemiş ve dolayısıyla stresi azaltmıştır. Bununla birlikte, elektriğin pahalı olduğunu ve fosilleşmiş-yakıt tüketiminini düşündüğümüzde, dünya çapında fosilleşmiş-yakıt tüketiminin azalması şarttır. Buna ilaveten, dört farklı bölgenin ofis binalarında örnek çalışma analizleri yapılmıştır: Malezya, Amerika, Kanada ve Danimarka. Bu örnek çalışmalarının içinde bulunan ülkelerin ofis binalarına giren gün ışığı, diğer ülkelerin aynı şekilde standartlaşması için önemlidir. Araştırmanın sonucu gündüz-ışığını sürdürülebilir ve uygun bir enerji tasarruf kaynağı olduğu görülmüştür ve bu gündüz ışığının Kıbrıs için de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Elde edilen kaynaklara göre, DAÜ‘deki ofis binalarında gün-ışığı birincil-enerji tüketimi tasarrufu sağlar. Anahtar Kelimeler: Açıklar, gün-ışığı, enerji tüketimi, parlaklık kontrolü. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Light in Architecture en_US
dc.subject Interior lighting - Offices en_US
dc.subject Interior lighting en_US
dc.subject Opening, Daylighting, Energy Consumption, Glare Control en_US
dc.title Appropriate opening and layout for daylighting of office spaces: The case of EMU faculty of architecture office building en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record