Safety Issues Involving Workers on Building Construction Sites in Nigeria: An Abuja Study

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Kolo, Daniel Ndakuta
dc.date.accessioned 2015-06-24T04:32:38Z
dc.date.available 2015-06-24T04:32:38Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.citation Kolo, Daniel Ndakuta. (2015). Safety Issues Involving Workers on Building Construction Sites in Nigeria: An Abuja Study. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1724
dc.description Master of Science in Civil Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. İbrahim Yitmen. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The term Building Worker refers to any personnel engaged in the physical construction of a building. Just like every other occupation they are faced with challenges in performing their duties. The safety of building construction workers on sites is key to achieving success in any project, when these workers are physically healthy work can go on smoothly as virtually all works on site are dependent on the workers for implementation. Numerous building projects are situated in Abuja, Nigeria with little or no attention being paid to safety issues. This research looked into the level of safety implementation of the Construction companies and the level of safety awareness of the workers in Abuja city. 80 questionnaires were issued, 69 (85%) copies were retrieved. The findings revealed that building site workers in Nigeria lacked the requisite trainings needed to perform their trades. The Construction company’s practice of not providing the basic safety materials and facilities was also exposed. The older workers were aware of their rights as employees on site. Lack of safety training was the major cause of accidents among the workers with minor injuries being mostly experienced. The Unqualified laborers were most frequently engaged in accidents on the sites. Accidents mainly occurred among workers less than 20 years of age. The Governmental agencies need to step up their enforcement activities in order to adequately protect these workers, the available safety regulations need updating and if possible solely Nigerian regulations should be designed. Keywords: Safety, Building Construction Workers, Nigerian Construction Industry. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: İnşaat İşçisi bir binanın yapımında çalışan herhangi bir personel olarak adlandırılır. Diğer mesleklerde olduğu gibi işçiler görevlerini yerine getirirken birtakım zorluklarla karşılaşırlar. İnşaat işçilerinin güvenliği herhangi bir projenin başarısında anahtar rol oynamaktadır. İşçiler fiziksel olarak sağlıklı olduklarında, şantiyedeki işler sorunsuz olarak devam edebilir çünkü hemen hemen bütün işler işçilere bağlıdır. Abuja-Nijerya’da yapılmakta olan birçok bina projesinde güvenlik konularına çok az veya hiç dikkat edilmemektedir. Bu araştırma, Abuja kentinde işverenlerin güvenlik uygulamaları düzeyi ve işçilerin İş Güvenliği farkındalık düzeyini araştırmaktadır. Araştırma kapsamında 80 anket dağıtılmıştır, 69’u geri toplanmıştır. Bulgular Nijerya’daki inşaat işçilerinin mesleklerini uygulamaları için gerekli eğitimlerden yoksun olduklarını göstermektedir. İşverenlerin, işyerinde temel güvenlik malzemeleri ve olanaklarını sağlamadıkları ortaya çıkmıştır. Yaşlı işçiler çalışanlar olarak haklarının daha çok farkındadırlar. İş Güvenliği konusundaki eğitim yetersizliği işçiler arasındaki küçük yaralanmaların başlıca nedeni olmuştur. İşçiler sık olarak şantiyede kazalara maruz kalmaktadırlar. Kazalar daha çok 20 yaş altı işçilerde görülmektedir. Devlet kurumlarının işçileri yeterince korumak için kendi uygulama faaliyetlerini hızlandırmaları, mevcut İş Güvenliği yönetmeliklerinin güncellenmesi ve mümkünse ilgili Nijerya Tüzüklerinin tasarlanması gerekiyor. Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İnşaat işçileri, Nijerya inşaat sektörü. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Civil Engineering en_US
dc.subject Construction industry - Employees - Safety - Nigeria en_US
dc.subject Construction workers - Safety - Nigeria en_US
dc.subject Construction Workers - Protection en_US
dc.subject Construction industry - Accidents - Prevention en_US
dc.subject Construction workers - Accidents and injuries - Occupational Safety and Health Administration en_US
dc.subject Safety, Building Construction Workers, Nigerian Construction Industry en_US
dc.title Safety Issues Involving Workers on Building Construction Sites in Nigeria: An Abuja Study en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record