The Representation of Women in Western Nigerian Lifestyle Magazine Advertisements; A Content Analysis

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Olorunfemi, Onotina Jeiva
dc.date.accessioned 2015-06-24T12:48:45Z
dc.date.available 2015-06-24T12:48:45Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.citation Olorunfemi, Onotina Jeiva. (2015). The Representation of Women in Western Nigerian Lifestyle Magazine Advertisements; A Content Analysis. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1740
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The representation of women in the media has been a consistent subject matter over the years and has evolved into a major feature of every media form. This has been a major concern as many scholars have tried to establish the connection between how women are represented in the media (which is often subjective) and how they are viewed in the society. The roles women are featured playing are usually demeaning and belittling as has always been the case. This research was carried out in order to establish the prevalent content of western Nigerian lifestyle magazine advertisements using content analysis. The findings from this research revealed that the most prevalent roles women play in the magazine advertisements depict them as cosmetically/beauty inclined, nurturers of children and nurturers of their home environments. The highest percentage represented role was the desire to be looked at, the need for attention coded for by advertisements for cosmetics, fashion wears, skin care products and accessories. These roles according to Jib Fowles’ fifteen basic advertising appeals have been associated with women for a long time and are constantly being reproduced in the media. Keywords: Lifestyle magazine, stereotype, media, gender, representation, advertisement. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Medyada kadınların temsili yıllardır sürekli bir tartışma konusu olmuş ve günlük hayatta medyanın temel karakteristiği haline gelmiştir. Bu konu kadınların medyada nasıl temsil edildiği (genellikle yanlı) ve kadınların toplum tarafından nasıl görüldüğü arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışan araştırmacılar ve akademisyenlerin temel kaygılarından biri olmuştur. Kadınların oynadığı rollerin ifade edilmesi genellikle anlamsızlaştırma ve küçük düşürme üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışma Batı Nijerya’daki kadın magazin dergilerinde yer alan reklamların içeriğini anlamak için içerik analizi metoduyla yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları Batı Nijerya yayınlanan kadın magazin dergilerindeki reklamların kadınları güzellik ve kozmetik kullanımına düşkün, çocuklarının ve evinin bakımına özen gösteren rollerde temsil ettiğini göstermektedir. Kozmetik, giysi, cilt bakım ürünleri ve takı reklamlarına bakılarak kadınların en çok bakılma arzusu ve dikkat çekme isteği çerçevesinde en çok temsil edildiği görülmektedir. Bu roller Jib Fowles tarafından geliştirilen ve medya tarafından sürekli olarak yeniden üretilen ve uzun süredir kadınlarla özdeşleştirilen temel reklam kategorileri arasından seçilmiştir. Anahtar sözcükler: Magazin dergileri, kalıp yargı, medya, toplumsal cinsiyet, temsil, reklam. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Mass media and women - Nigeria en_US
dc.subject Gender expression - Magazines - Nigeria en_US
dc.subject Women in popular culture - Representation en_US
dc.subject Lifestyle Magazine, Stereotype, Media, Gender, Representation, Advertisement en_US
dc.title The Representation of Women in Western Nigerian Lifestyle Magazine Advertisements; A Content Analysis en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record