Measurement, Prediction And Simulation Methods of Moisture Content In Buildings

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Esmaeilpour, Mehrnoush
dc.date.accessioned 2012-12-07T14:19:57Z
dc.date.available 2012-12-07T14:19:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Esmaeilpour, Mehrnoush. (2011). Measurement, Prediction And Simulation Methods of Moisture Content In Buildings. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/176
dc.description Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2011. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Polat Hançer. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This thesis represented some information on prediction and controlling of moisture content in buildings. Extreme disclosure to moisture is not only a common cause of major damage to building materials, it also can lead to unhealthy indoor living environments. So predicate and control moisture content provides a durable and long-term performance building with energy efficiency. Different methods (mechanical, simulation and graphical) for predicating and controlling the moisture content are described in this thesis. The comparisons between these methods have been carried out by taking into consideration of the importance and performance of each method and its tools. Keywords: Moisture, moisture control, moisture prediction, moisture measurement. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tez kapsamında, binalarda nem denetimi ve nem muhtevasının tesbiti konularında bilgiler sunulmaktadır. Bina konstrüsyonu bünyesinde yoğun miktarda bulunan nem, yapı malzemelerine verdiği hasar yanında, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Nem kontrolü, uzun vadede binaların servis ömrünü ve enerji etkinliği performansını sürdürülebilir kılmaktadır. Binalarda nem muhtevasının tesbiti için kullanılan ölçüm, önceden tahmin ve nem hareketlerinin bilgisayar ortamında canlandırılması, gibi yöntemler bu tez kapsamında araştırılmış ve belirlenen kriterlere göre mukayese edilip değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Nem, nem denetimi, nem tahkiki, nem ölçüm yöntemleri. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Dampness in buildings - Waterproofing en_US
dc.subject Moisture - Moisture Control - Moisture Prediction - Moisture Measurement en_US
dc.title Measurement, Prediction And Simulation Methods of Moisture Content In Buildings en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record