Adoption of Mobile Banking in Northern Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Vakili, Shohreh Alaei Ghareh
dc.date.accessioned 2015-07-01T07:41:27Z
dc.date.available 2015-07-01T07:41:27Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.citation Vakili, Shohreh Alaei Ghareh. (2015). Adoption of Mobile Banking in Northern Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1791
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The subject of this thesis is to search on mobile banking adoption in the case of North Cyprus. This research was conducted in order to understand what kind of individuals’ background has a significant effect on the adoption of mobile banking. Mobile banking is defined as the financial transactions that can be done through wireless devices such as smart phones, Personal Digital Assistants (PDAs) and other wireless devices. In order to understand the influential factors of users acceptance a survey was implemented among various nationalities with different age groups in North Cyprus. It hopes that this research not only helps the managers of banking industry in North Cyprus to make better decision in their further marketing plan, it will help other managers in similar industries and other countries which have similar conditions to North Cyprus. The findings of this thesis demonstrate that among 60% of respondents have been using mobile banking for 1 to 5 years. Among these people of different nationalities mobile banking was perceived as a useful tool for conducting banking transactions. In contrast, the result showed that different age groups have different perceptions of mobile banking usefulness. Finally, males and females perceived that suggesting this service to their environment may differ. In accordance to the result of mean scores analysis, it proved that the most important influential factors are perceived usefulness, perceived ease of use, and social norms. Keywords: Mobile Banking (MB), Adoption, Northern Cyprus. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tezin konusu, Kuzey Kıbrıs'ta mobil bankacılığı incelemektir. Bu araştırma, bireylerin hangi tür çevresel ve zihinsel özelliklerinin mobil bankacılığı benimseme üzerinde güçlü etkisi olduğunu anlamak amacıyla yapılmıştır. Mobil bankacılık, cep telefonu, kişisel dijital asistan (PDA) ve diğer kablosuz cihazlar üzerinden yapılan finansal işlemler olarak tanımlanır. Kullanıcıların mobil bankacılığı kabullenmelerine etki eden faktörleri anlamak için çeşitli uyruktan ve yaş grubundan insanlara bir anket uygulanmıştır. Bu araştırma sadece Kuzey Kıbrıs'taki banka yöneticilerinin değil, Kuzey Kıbrıs'la aynı toplumsal özelliklere sahip, aynı sektördeki farklı firmaların ve yöneticilerin pazarlama planları hakkında daha iyi karar almalarını amaçlamıştır.Bu araştırmanın bulguları, anket katılımcılarının %60 ının 1 yıldan 5 yıla kadar hali hazırda mobil bankacılığı kullandığını göstermiştir. Bu grubun arasındaki yabancı uyruklu bireyler banka işlemlerini mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirmenin kullanışlı olduğunu hissetmişlerdir. Araştırmada, değişik yüzdedeki farklı yaş gruplarının, mobil bankacılığın kullanılışlığı hakkında kendi aralarında tezatlık olduğu tespiti yapılmıştır. Son olarak, erkeklerin ve kadınların mobil bankacılık hakkında çevrelerine aktardığı önerilerin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak araştırmadaki skorların ortalaması, mobil bankacılığı benimsemede kullanım kolaylılığının, fonksiyonelliğin ve diğerlerine nazaran az da olsa sosyal normların etkili olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Mobil Bankacılığı, Uygulama, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Banks and banking, Mobile - Cyprus, North en_US
dc.subject Mobile Banking (MB), Adoption, Northern Cyprus en_US
dc.title Adoption of Mobile Banking in Northern Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record