Ahmed Tevfik Efendi'nin Tesalya Savaşı ile ilgili yazıları ve şiirleri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Onuş, Emin
dc.date.accessioned 2015-07-03T04:14:44Z
dc.date.available 2015-07-03T04:14:44Z
dc.date.issued 2012-06
dc.identifier.citation Onus, Emin. (2012). Ahmed Tevfik Efendi'nin Tesalya Savasi ile ilgili yazilari ve siirleri. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1808
dc.description Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (M.A.)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2012. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Huyuguzel. en_US
dc.description.abstract ÖZ: 1897 tarihinde Osmanlılarla Yunanlılar arasında yapılan Tesalya Savaşı, Ahmed Tevfik Efendi tarafından Kokonoz ve Akbaba gazetelerinde milli bir duyarlılıkla ayrıntılı olarak ele alınıp yorumlanmıştır. Tesalya Savaşı 17 Nisan 1897 yılında başlayarak yaklaşık bir ay süren muharebeler neticesinde Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Ancak dört ay süren antlaşma görüşmelerinde Osmanlı Devleti gerek zaptedilen yerleri geri vermesi gerekse istediği harp tazminatını alamamasından dolayı istenilen sonuçlar elde edilememiş ve devlet antlaşma masasından eli boş olarak kalkmıştır. Tesalya savaşını birçok yazar gibi Ahmed Tevfik Efendi de ele almış ve yakından ilgilenmiştir. Düzyazı ve şiirleriyle çeşitli konulara yer vererek fikir ve eleştirileriyle halkı bu konuda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Ahmed Tevfik Efendi’nin Tesalya savaşı ile ilgili yazı ve şiirleri incelenmiştir. Birinci bölümde Ahmed Tevfik Efendi’nin hayatı ve eserleri, ikinci bölümünde savaşın cereyanı, üçüncü bölümde genel olarak Tesalya savaşının Ahmed Tevfik Efendi’nin yazı ve şiirlerine yansıması incelenmiştir. Tezin tamamında elde ettiğimiz veriler de sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise Tesalya savaşıyla ilgili yazı ve şiirlerin Kokonoz (22 sayı) ve Akbaba (23 sayı) gazetelerinden taradığımız orijinal metinleri günümüz Türkçesine aktarılarak kronolojik sıraya göre verilmiştir. Bu metinler toplam otuz bir makale, üç haber ve on dört şiirden ibarettir. Anahtar Kelimeler: Ahmed Tevfik Efendi, Tesalya savaşı, Osmanlı Devleti, Yunanistan, Kokonoz, Akbaba. ………………………………………………………………………………………………………………………… ABSTRACT: The Thessaly war which was in 1897 among the Ottomans and the Greeks have dealt and commented particularly by Ahmed Tevfik Efendi in the newspapers Kokonoz and Akbaba with a national sensitivity. The Thessaly war began on 17 April 1897 and lasted approximately one month after where the war had ended in victory for the Ottoman Empire. However, 4 month long negotiations was not resulted because of that Ottoman Empire has given back the captured places and not taken their compensation for war. As many writers, Ahmed Tevfik Efendi also dealt and interested in with the Thessaly war. He tried to aware people by including various subjects in his ideas and criticism which he expressed on his proses and poetries. In this study, articles and poetries about Thessaly war written by Ahmet Tevfik Efendi are examined. In the first section Ahmet Tevfik Efendi’s life and his achievements, in the second section how Thessaly war is occurred and in the third section how Thessaly war is reflected on his articles and poetries generally have been investigated. Data’s we have obtained in the whole dissertation are evaluated in the conclusion section. Finally, in the last section of the study, the articles and poetries about Thessaly war that we have scanned original texts from Kokonoz (22 number) and Akbaba (23 number) newspapers are quoted into present-day Turkish and compiled in chronological order. These texts consist of 31 articles, 3 news and 14 poetries. Key Words: Ahmed Tevfik Efendi, Thessaly battle, Ottoman Empire, Greeks, Kokonoz, Akbaba. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Türk Dili ve Edebiyatı en_US
dc.subject Türk Edebiyatı - Şiir en_US
dc.title Ahmed Tevfik Efendi'nin Tesalya Savaşı ile ilgili yazıları ve şiirleri en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record