A Generalized Loading Algorithm for Adaptive Beamforming in Uniform Linear Array

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Mohammadzadeh, Saeed
dc.date.accessioned 2015-10-26T13:46:22Z
dc.date.available 2015-10-26T13:46:22Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.citation Mohammadzadeh, Saeed. (2014). A Generalized Loading Algorithm for Adaptive Beamforming in Uniform Linear Array. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1814
dc.description Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Osman Kükrer. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of this work is focused on designing a new generalized loading approach for Uniform Linear Array (ULA). This method achieves robust adaptive beamforming against direction-of-arrival (DOA) mismatches by shaping the directional response of the adaptive Uniform Linear Array. To achieve this purpose, we consider an ULA with sensors, which are located at half wavelength spacing. The desired spatial signal impinges from a specific direction, such that the presumed direction has a mismatch with the true direction. Furthermore we assume that the desired signal components are present in the beamformer training data snapshots and that the data sample size is limited. Therefore, we desire to develop a robust adaptive beamformer to improve the performance against inaccuracies caused by limited sample size and the look direction mismatch by shaping the directional response of the array. N The ability of the directional response shaping (DRS) will follow the modified conventional loading methods for an adaptive ULA. However, it stresses on the range of specified direction (cut off angle) in the presence of undesired interferences. In this technique, a general loading matrix is considered which is derived from a weight function. This matrix is added to the estimated correlation matrix, such that the directional response of the beamformer is shaped. Also, the loaded matrix minimizes the output power of the beamformer. By using the loaded matrix, beamformer weight vector will approach to an optimal value regarding the output SINR. The weight function can be chosen to further suppress the interferences by making the weight large in the vicinity of DOA’s of interferences. To demonstrate the capability of the proposed method, it is compared with some of the well-known methods such as Sample Matric Inversion (SMI), Loaded Diagonally Sample Matrix Inversion (LSMI), Robust Capon Beamformer (RCB), Iterative Minimum Variance Beamformer (IRMVB (Li’s)) algorithms. The results clarify that, convergence of our method to optimal SINR in different conditions is superior. Keywords: Adaptive Beamformer, Uniform Linear Array (ULA), Mismatch, Interferences, Generalized Loading matrix, Correlation Matrix. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmanın amacı uyarlanır demet oluşturmada genel yükleme yaklaşımı geliştirmektir. Bu yaklaşım, uyarlanır doğrusal dizgenin yönsel tepkimesini şekillendirmek suretiyle, yönsel varma açısındaki uyumsuzluklara karşı dayanıklı hale gelir. Bu amaca ulaşmak için duyarga sayısı N ve duyargalar arası uzaklığın yarı dalgaboyu olan bir tekdüze doğrusal dizge ele aldık. İstenen işaretin, gerçek yaklaşım yönü ile varsayılan yaklaşım yönü arasında bir uyumsuzluk olacak şekilde dizgeye ulaşmaktadır. Ayrıca, istenen işaretin demet-oluşturucunun alıştırma veri dizilerinde mevcut olduğu, ve örnek veri büyüklüğünün sınırlı olduğu varsayılmıştır. Bu sorunlar karşısında uyarlanır demet-oluşturucunun başarımını artırmak için dizgenin yönsel tepkimesini şekillendirmeye çalıştık. Bu yöntemde, bir ağırlık işlevinden elde edilen genel bir yükleme matrisi üzerinde durduk. Bu matris kestirilen ilinti matrisi ile toplanır, ve sonuçta demet-oluşturucunun yönsel tepkimesi şekillendirilmiş olur. Bu yolla demet-oluşturucunun ağırlık vektörü çıkış SINR’ı açısından en iyi durumu yaklaşır. Ağırlık işlevi, karışma işaretlerinin varış yön açılarının cıvarında büyük seçilerek bu işaretler daha etkili olarak bastırılır. Önerilen yöntemin olumlu özelliklerini göstermek için, SMI, LSMI, RCB ve IRMVB gibi iyi bilinen diğer yöntemlerle karşılaştırıldı. Sonuçlar, önerilen yöntemin farklı durumlar için en iyi SINR değerlerine yakınlığı açısından üstün olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Uyarlanır Demet Oluşturmada, , Tekdüze Doğrusal Dizge, Uyumsuzluk, Karışım, Ilinti Matrisi, Genelliştirilmiş Yükleme Matrisi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Electrical and Electronic Engineering en_US
dc.subject Adaptive Beamformer, Uniform Linear Array (ULA), Mismatch, Interferences, Generalized Loading matrix, Correlation Matrix en_US
dc.title A Generalized Loading Algorithm for Adaptive Beamforming in Uniform Linear Array en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record