The Street Advertisement’s Influence On Ismet Inonu Boulevard, Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Mahouti, Negar
dc.date.accessioned 2015-10-27T05:03:19Z
dc.date.available 2015-10-27T05:03:19Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.citation Mahouti, Negar. (2013). The Street Advertisement’s Influence On Ismet Inonu Boulevard, Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1815
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2013. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mukaddes Faslı. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Street is an outdoor space with various physical and visual dimensions. Since many important actions take place in the street, it has great impact on daily life of the society and also on people‟s interactions. One of the most important factors in the visual quality of the street is street advertising. Its role is to present services and commodities and also to deliver social messages in addition to many other different factors. Advertising also has specific physical characteristics such as color, size, lighting and the material, which it is made of; and they have direct effect on the visual performance of the street. Ismet Inonu Boulevard known as Salamis Road is one of the main distributer of Famagusta and because of its situation has specific importance. The main entrance gate of Eastern Mediterranean University is located on this street. Besides, concentration of entertainment places and also commercial buildings are mostly on this street. As far there are various kinds of mix-use buildings along this street. This study is focus on the influences of street advertising on Ismet Inonu Boulevard. Initially all the boulevard is analyzed through observation. Similar visual problems are observed all through the street, which can be mentioned as the variety of sizes and materials used in advertising signs that interrupt the harmony in visual appearance of the street; therefore the section between EMU entrance and Gulseren junction point is selected on case study. Accordingly, total 94 buildings‟ advertisements are analyzed through physical analysis on site. While analyzing the advertisement, their types, sizes, materials, lightings, fonts and colors are considered in order to determine their influences to Ismet Inonu Boulevard. This study is organized under 4 chapters. Introduction is given as the first chapter. Then, theoretical information is given in the second chapter, which is about street characteristics and street advertising. In the third chapter, evaluation of the case study is presented; and the last chapter is the conclusions. For this research, physical analysis method is used as well as theoretical review. Inventory forms are prepared and the site survey is carried out at case area. Findings of this study clarified some positive and negative issues about types of street advertisement on Ismet Inonu Boulevard, as well as font size, material used in signs, lightings applied on signs and facades and the colors of advertising signs. Keywords: Street, Advertisement, Street Advertising, Ismet Inonu Boulevard. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Yol, çeşitli fiziksel ve görsel boyutları olan bir dış mekandır. Yolda birçok önemli aktivite gerçekleştiği için toplumun günlük yaşantısı ve ilişkileri üzerinde büyük bir öneme sahiptir. yolun görsel kalitesiyle ilgili önemli faktörlerden birisi de reklamlardır. Reklamların görevi hizmet ve ürünleri tanıtmak ve aynı zamanda diğer farklı faktörlerin yanı sıra sosyal mesajları sunmaktır. Reklamlar, caddenin görsel kalitesi üzerinde direkt etkisi olan özel fiziksel karakteristiklere sahiptir. Salamis Yolu olarak da bilinen İsmet İnönü Bulvarı Gazimağusa‟nın ın önemli trafik arterlerinden birisidir ve konumu itibariyle özel özeneme sahiptir. DAU‟nün ana giriş kapısıda bu cadde üzerinde yer almaktadir. Ayrıca, bircok eğlence mekani ve karisik isle ve sahip bina da bu caddede konumlanmıştır. Bu çalısma ismet inonu bulvari üzerinde konumlanan binalar üzerindeki reklam ögelerinin fiziksel kalitesini arastirmayi hedef alan bir calısmadır. Öncelikle tüm bulvar görsel analiz yöntemi ile analiz edilmıstir, yapılan on analiz sonunda tüm cadde boyunca benzer problemlerin mevcut oldugu gözlemlenmistir. Buna bagli olarak DAU ana gırıs kapısı ve Gülseren kavsagı arasindaki mekan pilot calisma alanı olarak secilmistir.Cadde üzerinde bulunan reklam panolarının tipleri, büyüklükleri, malzemesi, ısıklandırması, reklam panoları üzerinde bulunan yazıların fontu ve renkleri çalisma kapsamınde degerlendirilmiş ve Ismet Inonu Bulvarına etkisi ortaya konulmustur. Bu çalisma 4 bölümde olusmaktr. Ilk bölümde giris, ikinci bölümde ise yol karakteristikleri ve reklam ögelerinden bahsedilmistir, 3 bölumde ise elde edilen bulguler degerlendirilmıstir. Son kısımda ise sonuclar yer almaktadır. Bu çalısmalarda fiziksel analiz metodu kullanılmıstır. Calismaya zemin olusturmek üzere konu ile ilgili literatur çalismakda yapılmıstır. Enventer formlerı hazırlanıp çalısma alanında geçerli bilgiler toplanmıstır. Toplam 94 bina üzerindeki reklam panolerı incelenmistir. Bu çalisma bulguları Ismet inonu Bulvarı üzerinde kullanılan reklam panolarının tipleri, boyutları, malzemesı, ısıklandırmaları, fontlari ve renkleri hakında bilgi sunarken bulvara yaptigi pozitif ve negatif etkılerini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Cadde, Reklam, Cadde Reklamları, İsmet İnönü Bulvarı. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Advertisement - Streets en_US
dc.subject Street, Advertisement, Street Advertising, Ismet Inonu Boulevard en_US
dc.title The Street Advertisement’s Influence On Ismet Inonu Boulevard, Famagusta en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record