Personalization at Social Housing District in Sakarya, Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Anarjani, Oldouz Assadzadeh
dc.date.accessioned 2015-11-02T09:28:55Z
dc.date.available 2015-11-02T09:28:55Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.citation Anarjani, Oldouz Assadzadeh. (2013). Personalization at Social Housing District in Sakarya, Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1835
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2013. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mukaddes Faslı. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The term of “personalization” is commonly used to identify when adapting something regular in accordance with individual needs and preferences. The need for personalization emerges from different social status, social and cultural effects, traditions of that society, individual requirements and life style of the current user where all these also may vary during the time by changing the needs of the current users. The functional requirements are based on the members of the house and their arrangements inside of the building. The life styles of the users depend on the ages of them, the activities that are changing according to their ages, and requirements that they used also the way of using them. The main purpose of this research was to question the personalization at social housing district in Sakarya district in Famagusta. It is identified the reasons behind the physical changes as well as their influence to the environment. The personalization in the social housings are analyzed by six issues; space addition to the building form, architectural detail on the building frame, base plane, object in space, building border definer and fixture. This research, describes several addition and/or changes made to the social houses in order to make more personalized building. A total 75 units are analyzed. The evaluation obtained after the analysis provided that mostly the owners extended the entrance hallway and living room and the small amount of them did bedrooms and balcony. For architectural detail on the building frame, they changed and coloured doors and they try to use different type of doors on building such as glazed door or wooden one. Moreover, the colour of building is also changed and mostly aluminium shutters are used for windows. Furthermore, for landscape usage, most of the owners used open space as garden and decorated by bushes with flowers and grape trees that are also used for shading in parking area and the rest in the gardens. Most of the units, gardens are covered with mosaic and ceramic. Furthermore, most of the houses got canopy with table and chairs. Especially for warm and hot weather these spaces are used for different usages. The garden boundaries are included either iron or concrete barriers and some are designed nicely by shrubs. At last but not least, all units got satellite, split unit and water tank for hot or cold water and some of them got solar panels as fixtures. Keywords: Social housing, Personalization, Identity, Sakarya District Famagusta. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Kişiselleştirmenin genel anlamı sıradan ve genel olan bir şeyi şahsi ihtiyaç ve tercihlere göre değiştirmek veya adapte etmektir. Kişiselleştirmeye olan ihtiyaç, kullanıcının sosyal statüsünden, sosyal tercihlerinden, toplumsal kültürün bireye olan etkisinden, toplumun geleneklerinden, bireysel ihtiyaç ve gereksinimlerinden ve yine bireysel yaşam tarzından kaynaklanır. Tüm bunlar ayrıca, zaman içinde, kullanıcının değişen ihtiyaç ve gereksinimleri, toplumun geleneklerindeki değişiklikler ile birlikte farklılık gösterebilir. Fonksiyonel gereksinimler ev halkının konut içindeki dağılımına ve birey sayısına bağlıdır. Ev halkının yaşam tarzı, evdeki aktiviteleri, o evde yaşayan bireylerin yaşları ve yaşlarına bağlı olarak gerçekleştirebilecekleri aktivitelere, ev içinde kullanılabilecek araç gereçlere ve bu araç gereçlerin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu çalışmanın esas amacı Mağusa’da Sakarya bölgesinde bulunan sosyal konutlarda kişiselleştirmeyi sorgulamaktır. Bu çalışma sosyal konutlara yapılan fiziksel değişiklikleri ve çevreye olan etkisini ortaya koyacaktır. Sosyal Konutlardaki kişiselleştirme toplamda altı başlık altında analiz edilmiştir; binaya eklenen ek alan, binanın dış cephesindeki mimari detaylar, çevre düzenlemesi, dış alanlardaki objeler, bina hudutları ve tesisatlar. Bu çalışma sosyal konutları daha fazla kişiselleştirmek için yapılan çeşitli eklemeleri ve/veya değişiklikleri anlatır. Toplam 75 konut fiziksel analize ve röportaj yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucunda, çoğu ev sahibinin giriş holünü ve salonu genişlettiği, diğer küçük bir kısmının ise yatak odaları ve balkonlarını genişlettiği gözlemlendi. Binanın dış cephesinde genelde kapılar ve renkleri değiştirildi. Çift camlı ve ahşap görünüşlü kapı çeşitleri kullanılmaya çalışıldı. Ayni zamanda, binaların boya renklerinde değişiklikler yapıldı. Pencerelerde metal korkuluklar kullanıldı. Yine birçok ev sahibi, çevre düzenlemesine daha çok önem vererek bahçelerini ağaç ve çiçekler ile dekore etti. Üzüm talvarları ile bahçelerine ve araç park yerlerine gölgelik yaptı. Birçok konutun bahçe zemini çeşitli renklerde mozaik veya seramik yer döşemesi ile döşendi. Birçok evin bahçesinde, sıcak havalarda dışarıda oturmak amacı ile çardaklar ve oturma gurupları kuruldu. Bahçe hudutları genelde demir ve/veya betonarme bariyerler ile çevrelendi ve bu bariyerler çeşitli çit ve çiçekler ile dekore edildi. Son olarak tüm konutlarda uydu çanak antenleri, klima üniteleri, sıcak ve soğuk su depoları ve genellikle çatılarda güneş enerji panelleri kullanıldı. Anahtar kelimeler: Sosyal konutlar, Kişiselleştirme, Kimlik, Sakarya Bölgesi Mağusa. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Public housing - Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Housing policy - Cyprus, North en_US
dc.subject Social Housing, Personalization, Identity, Sakarya District Famagusta en_US
dc.title Personalization at Social Housing District in Sakarya, Famagusta en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record