An Overview of Participatory Design and its Effects on User Satisfaction

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Chegini, Nastaran
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:05:21Z
dc.date.available 2015-11-06T12:05:21Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.citation Chegini, Nastaran. (2013). An Overview of Participatory Design and its Effects on User Satisfaction. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1841
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Beril Özmen Mayer. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The architect’ job is no longer to merely relying on designing environments for the people who lives in. The necessity of having an interaction with the user in the design process has become an important aspect of architecture. Thus, participatory design may shape the final product in providing better professional service, as well as increasing user satisfaction in the built environment. In this research, it is aimed to overview the participatory design concept, and its effects on the user satisfaction. Thus, the thesis will investigate user participation issue as a solution to the problem of user dissatisfaction in the designated environment. The thesis also aims to explore and evaluate the innovative methods to manage user involvement in the building design process. Besides, it is attempted to discuss to what extent the architect would let the user to be involved in the design issues. The methodological approach in this research is a mixture of methods in both qualitative and quantitative types. The various methods, tools and approaches are examined to unfold the research questions, and some participation methods are reviewed to undertake the further investigation. The analysis of the precedents is based on the study of recent successful projects of participatory methods. Cases are selected from several housing groups in Gazimagusa, North Cyprus to see availability of the concept. They are evaluated according to user categories as occupants, visitors and owners through data observation, questionnaire and interviews. In the conclusion, it has been shown that the user participation concepts are more efficient to overcome the problems, which are frequently experienced by the users. This procedure could be successfully applied in the design process to clarify and satisfy user needs and to define an interactive dialogue between the architect and user. Keywords: Participatory design; Participative methods; User participation; User Satisfaction, User Involvement. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Günümüzde mimarların işi sadece insanların yaşayacağı fiziksel mekanlar tasarlamak değil, tasarım sürecinde kullanıcıya danışmanın gerekliliğini bu mesleğin önemli bir parçası haline getirmelidir. Anlamlı bir katılımcı tasarım son ürünü şekillendiren kararlar üzerindeki kontrol mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu araştırmada, kullanıcıların tasarım süreci hakkındaki farkindaligi ve profesyonellerden beklentileri tartışılmaktadır. Buna ek olarak, bir yapılı çevre tasarımında mimarların kullanıcı katılımını nasıl yönetebileceklerini göstermektedir. Bu araştırmada, katılımcı tasarım konseptinin tarihsel geçmişi ve kuramsal çerçevesi açıklanarak, kullanıcı-tasarımcı bilgi alanları ve sınırları tartışılmakta ve ortaya cikan olumlu ve olumsuz noktalardan bahsedilmekte ve araştırma alanı tanıtılmaktadır..Mevcut ve yeni katılımcı tasarım metodları tartışılarak, kullanıcı katılımı ve mimar kullanıcı iletişimi gibi tasarım sürecinde uygulanan yöntemler, alan çalışmaları, sonuçları ve veri analizlerini incelenmektedir. Katılımcı tasarım alanında başarılı üç projenin analizleri üzerinden diğer çalışmaların değerlendirmesi yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa şehrinde bulunan diğer örneklem analizleri ile de katılım konseptinin geçerliliği ve kullanıcı memnuniyeti açısından bakılarak değerlendirilmiştir. Kiracılar, ziyaretçiler ve ev sahipleri olarak üç tip kullanıcının ağırlıklı olduğu farklı konut grupları seçilerek, veriler gözlem, anket ve mülakat yöntemleriyle toplanmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki katılımcı tasarım genellikle kullanıcılar tarafından yaşanan problemlerin üstesinden gelmek için iyi bir yöntemdir. Bu yöntem tasarım sürecinde kullanıcının ihtiyaçlarını netleştirmek, kullanıcıyı tatmin etmek ve mimar ve kullanıcıyı ortak bir paydada buluşturmak için kullanılması gereken önemli ve zaruri noktalardan biri olarak tesbit edilmektedir. Anahtar kelimeler: Katılımcı tasarım; Katilim yontemleri; Kullanıcı katılımı; Kullanıcı Memnuniyeti, Kullanıcı dahiliyeti. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture - Decision making - User participation en_US
dc.subject Participatory design; Participative methods; User participation; User Satisfaction, User Involvement en_US
dc.title An Overview of Participatory Design and its Effects on User Satisfaction en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record