Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklılarına Tanınan Haklar

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Bilgeç, Hakan
dc.date.accessioned 2015-11-17T11:25:45Z
dc.date.available 2015-11-17T11:25:45Z
dc.date.issued 2012-07
dc.identifier.citation Bilgec, Hakan. (2012). Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklılarına Tanınan Haklar. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1852
dc.description Özel Hukuk Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (L.L.M.)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2012. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aynur Yongalık. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Çalışmamızın giriş bölümünde konumuzun kapsamını belirleyen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da yer alan şahıs – sermaye şirketi ayırımı ve bu ayırımın sonuçları hakkında genel açıklamalarda bulunulmuştur. Birinci bölümde, çalışmamızın anahtar kavramlarından olan alacaklı kavramı borçlar hukuku ilkeleri ışığından açıklanmış; şirket alacaklıları ile ortakların kişisel alacaklıları arasındaki farklılıklara değinilmiştir. İkinci bölümde, şahıs şirketlerinde ortakların kişisel alacaklılarının alacaklarını tahsiline ilişkin hakları ve bu hakların kullanılmasında izlenecek olan usûl detaylı bir şekilde incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Şahıs – sermaye şirketi, Alacaklı, Şirket alacaklıları, Ortakların kişisel alacaklıları. ………………………………………………………………………………………………………………………… ABSTRACT: In the introduction chapter of thesis, “unlimited – limited companies” diffrences are generally analysed which is also given in Turkish Commercial Code, No: 6102. The concept of creditor was held in the first chapter of the thesis, in law of obligation’s point of view. Also in that chapter, differences of creditor of company and creditor of a partner of company were compared. In the last chapter of thesis, the rights of creditor of a partner of company and, procedure for that rights were explained particularly. Keywords: Unlimited – limited companies, Creditor, Creditor of company, Creditor of a partner of company. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Hukuk en_US
dc.subject Is Hukuku - Sahis Sirketleri - Sirketler Hukuku en_US
dc.subject Şahıs – sermaye şirketi, Alacaklı, Şirket alacaklıları, Ortakların en_US
dc.title Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kişisel Alacaklılarına Tanınan Haklar en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record