Comparison of Radiator and Under Floor Heating Systems in North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Erol, Naciye
dc.date.accessioned 2015-11-18T06:16:57Z
dc.date.available 2015-11-18T06:16:57Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.citation Erol, Naciye. (2013). Comparison of Radiator and Under Floor Heating Systems in North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/1859
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2013. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Polat Hançer. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The main objective of the present study is to investigate the differences between the heating technologies and propose the ones suitable for North Cyprus. Nowadays, mostly used heating systems are to provide people using the space with comfortable and clean inner-space air with an acceptable quality. The main objective in space with artificial heating is to enable people to live in hygienic and comfortable living spaces at minimum energy cost. The performance of the heating system in terms of thermal comfort and energy efficiency are the determining factors in choosing such systems. Climate conditions, the space heating mechanism of the system, fuel type, usage type and function of the space, the thermal isolation features of the space are the variables affecting the performance of the heating system. The present study compares the radiator heating systems with the underfloor heating systems in terms of energy efficiency, thermal comfort and application techniques. As a result of the literature review and the calculations, when the radiator heating systems are compared with underfloor heating systems; it was concluded that the underfloor heating systems are the most appropriate heating system for the human thermal-physiological needs. Law of physics proves that the uniform heat most suitable for human anatomy rises from ground surfaces. Underfloor heating systems are the most ideal for human thermal comfort as the heat rise from the ground. Underfloor heating systems are the systems that use energy most efficienctly and economically when applied with heat pump and renewable energy resources; as well as energy efficiency due to their low-temperature fluid heat. It was also concluded that, with the right application techniques, the most durable heating system is the underfloor heating. Keywords: Thermal comfort, energy efficiency, application technique, renewable energy, radiator heating system, underfloor heating system. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmanın temel amacı ısıtma teknolojilerini karşılaştırmak ve bunun sonucunda Kuzey Kıbrıs şartları için en uygun olanları önermektir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ısıtma sistemlerinin amacı; bu ortamı kullanan insanlara kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam havası oluşturmaktır. Yapay olarak ısıtılmış hacimlerde asıl amaç, minimum enerji harcayarak bu hacimleri kullanan kişiler için, hijyenik ve konforlu yaşam alanları sağlamaktır. Isıtma sisteminin ısıl konfor ve enerji korunumu açısından performansı, seçim yapılırken belirleyici faktörlerdir. İklim koşulları, sistemin mekanı ısıtma mekanizası, yakıt türü, mekanın kullanım şekli ve fonksiyonu, mekanın ısı yalıtım özelliği, ısıtma sisteminin performansını etkileyen değişkenlerdir. Bu çalışmada, radyatörlü ısıtma sistemleri ile yerden ısıtma sistemleri, enerji korunumu, ısıl konfor ve uygulama yöntemleri yönünden karşılaştırılmıştır. Yapılan literatür taramaları ve hesaplamalar sonucunda radyatörlü ısıtma sistemeleriyle yerden ısıtma sistemleri karşılaştırldığında; insan ısısal-fizyolojik ihtiyaçlarına en uygun ısıtma sisteminin yerden ısıtma olduğu sonucuna varılmıştır. Fizik kuralları insan anatomisine uygun uniform ısının taban zeminlerinden yükseldiğini ıspatlamaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinde ısı zeminden yükseldiğinden insan ısısal konforu için en ideal ısıtma sistemidir. Yerden ısıtma sistemleri düşük akışkan sıcaklıkları sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, Isı pompası ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte uygulandığında enerjiyi en verimli ve en ekonomik kullanan ısıtma sistemidir. Doğru yapılacak olan uygulama sayesinde en uzun ömürlü ısıtma sisteminin yerden ısıtma olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, enerji verimliliği, uygulama teknikleri, radiatörlü ısıtma sistemi, yerden ısıtma sistemi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Heat engineering - Cyprus, North en_US
dc.subject Architecture and energy conservation en_US
dc.subject Thermal comfort, energy efficiency, application technique, renewable energy, radiator heating system, underfloor heating system en_US
dc.title Comparison of Radiator and Under Floor Heating Systems in North Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record