Personalization of Space in Office Environments

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Noorian, Taraneh
dc.date.accessioned 2012-12-11T09:05:37Z
dc.date.available 2012-12-11T09:05:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Noorian, Taraneh. (2009). Personalization of Space in Office Environments. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/194
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis(M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2009. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Guita Farivarsadri. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: In today’s world, offices play an important role in human’s life because many people spend most of their time there. Office layout concepts were changed during years according to some factors such as “human needs”, “organizational needs” and also “technology”. Across the history of workplace, it changed from traditional closed office to open-plan cubicles offices. All types of offices need to support user’s physical and psychological needs. An important issue that should be considered in office design is personalization of space that is linked to concepts of privacy, territorial behaviors and personal space. Personalization of space refers to the purposeful ornamentation, decoration, modification, or rearrangement of an environment by its users to reflect their individual identities. In the workplace most employees need to personalize their spaces to identify their own space. Personalization of workspace serves many purposes such as preventing stress resulted from work and it helps to enhance satisfaction with the work environment and the job, expressing self-identity and perhaps even well-being of employers, all these shows the importance of this term. This study focuses on reasons of personalizing of space for employees and affects of it on the organization of the interior space of the work environments and well-being of users. For this purpose all concepts which are linked to personalization such as territory, proxemics, privacy, and personal space are described and finally the personalization and affect of it on user and space are explained. The aim of this study is to expose the manners of personalization in work environments which help designers to create more suitable interior spaces in offices for employees according to their physical and psychological needs. The study also aims to find out whether personalization have the same meaning for different people, whether the reasons of personalization changes according to the gender or not, whether females personalize their space in different manners than males do, do they believe on affect of personalization on well-being or not and at the end whether they arrange their space to control interactions and communication or not. For these purpose a case study has been done in this study to find the answers of the above questions. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZET: Günümüzde bir çok insan zamanının büyük bir kısmını ofisinde geçirdiğinden ofisler hayatımızda önemli bir rol oynamaktadırlar. Zaman içinde ofis düzenlemeleri ‘insan gereksinimleri’, ‘İş gereksinimleri’ ve ‘teknoloji’ gibi bir çok etkenden dolayı değişim göstermiştir. Tarihsel gelişiminde, ofis geleneksel kapalı ofisten açık ofise doğru bir evrim göstermektedir. Tüm ofis türlerinin, kullanıcıların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını desteklemeleri gerekmektedir. Ofis tasarımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri mekanın kisiselleştirilmesidir. Bu konu mahremiyet, hudut belirleme davranışları ve kişisel alan kavramları ile doğrudan ilişki içindedir. Mekanın kişiselleştirilmesi, kullanıcının kimliğini yansıtmak için bilinçli olarak mekanı süslemesi, dekore etmesi, değiştirmesi; veya ortamı yeniden yerleştirmesi olarak tanımlanır. Çalışma ortamında çalışanların çoğu kendi mekanını tanımlamak üzere mekan kişiselleştirmesine gereksinim duymaktadırlar. Mekanın kişiselleştirilmesi işten dolayı yaratılan stresi engellemek gibi bir çok amaca hizmet ederken; iş ortamından ve isten memnuniyet, kendi kimliğini ifade etmeye ve hatta çalısanın refah düzeyini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Tüm bu gerçekler bu kavramın önemini göstermektedir. Bu araştırma, çalışanların mekanı kişiselleştirmelerinin nedenlerini ve bu konunun iş alanlarındaki iç mekan düzenlenmesi ve kullanıcıların refahı üzerindeki etkisini irdelemeyi amaçlar. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Office Buildings - Design en_US
dc.title Personalization of Space in Office Environments en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record