Course Materials – Education

EMU I-REP

Course Materials – Education

 

This Collection is maintained and organized by the EMU Faculty of Education.

Recent Submissions

  • Özer, Bekir (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2008)
    Öğrenci merkezli öğretim, değişik adlarla gelişmiş ülkelerde özellikle son otuz yıldan bu yana üzerinde yoğun olarak durulan, araştırmalar yapılan, okullarda uygulanan, yaygınlaştırılmaya çalışılan bir öğretme-öğrenme ...
  • Özer, Bekir (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2008)
    Yirmi birinci yüzyıla girerken içinde bulunduğumuz çağın en ayırıcı özelliği "bilgi çağı" olmasıdır. Bilgi çağı, bilginin yoğunlaştığı, bilim ve teknolojinin hızlı değişim gösterdiği bir dönemdir. Bu değişimler doğrultusunda ...