ED – Journal Articles: Publisher & Author Versions (Post-Print Author Versions) – Education

EMU I-REP

ED – Journal Articles: Publisher & Author Versions (Post-Print Author Versions) – Education

 

This Collection is maintained and organized by the EMU Faculty of Education. This collection contains; publisher versions and post-print author versions of journal articles. Publisher Versions: Publisher versions are published articles as they appear in the published journals, after copyedited and formatted by the publishers. (final published versions of the articles). Post-Print Author Versions: Author versions are the final author manuscripts of articles which are accepted for publications, after peer-review process (Final draft, author’s copy).

News

This collection contains; publisher versions and post-print author versions of journal articles. Publisher Versions: Publisher versions are published articles as they appear in the published journals, after copyedited and formatted by the publishers. (final published versions of the articles). Post-Print Author Versions: Author versions are the final author manuscripts of articles which are accepted for publications, after peer-review process (Final draft, author’s copy).

Recent Submissions

 • Aydın, Ertuğrul (DERGÂH YAYINLARI, 2012)
  Basın hayatında, gazetenin yanı başında önemli bir köşe taşı olan dergiciliği yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla yola çıktığımız bu çalışmada, toplumların kültür dağarcığına önemli katkılar yapan dergilerin Kıbrıs’taki ...
 • Aydın, Ertuğrul (Kadim Yayınları, 2007)
  Siyasetin yeri, hem Batı edebiyatında hem de Türk edebiyatında azımsanmayacak ölçüdedir. Siyaset, hem yazar ve şair kimliklerinde, hem de ortaya konan eserlerde kendini gösterir. Siyasetin değişik bilim dallarında ...
 • Ertuğrul, Aydın (2006)
  Roman türünün, batı edebiyatında olduğu kadar, Türk edebiyatında da kaynaklık değeri azımsanmayacak ölçüdedir. Roman metinlerinin çeşitli bilim daliarına sağladığı aydınlatıcı işlev kadar roman teorisi, çeviri, metinler ...
 • Gülay, Hülya; Akman, Berrin; Kargı, Eda (Project Innovation, Inc., 2011)
  The purpose of this study is to evaluate the level of social skills of the first-grade primary school students who received preschool education and not. The sample group of the study consists of 521 children studying in ...
 • Vügar, Sultanzade (Bilig (Ahmet Yesesvi Universitesi, Management Center), 2012)
  This article examines the verbs in the text of The Book of Dede Korkut (Kitab-i Dede Korkut) whose syntactic valency shows differences when compared to Modern Oghuz languages. The verbs that we examine are the following: ...