Projects and Reports – Education

EMU I-REP

Projects and Reports – Education

 

This Collection is maintained and organized by the EMU Faculty of Education.

Recent Submissions

  • Soykan, Osman (Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik ana Bilim Dalı / ANKARA, 1997)
    Günümüzde sanayisi Ve ekonomik kalkınması güçlü olan ülkelerin en belirgin özellikleri bilgiye ve bilime verdikleri önemdir. Bu ülkelerde bilimsellik, bilimsel tutum ve davranışlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası ...