Representation of Women in Advertisements: A Semiotic Analysis of Women in North Cyprus Life Style Magazines

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Nailer, Damla
dc.date.accessioned 2012-12-13T06:26:39Z
dc.date.available 2012-12-13T06:26:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Nailer, Damla. (2011). Representation of Women in Advertisements: A Semiotic Analysis of Women in North Cyprus Life Style Magazines. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/209
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2011.Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Mass media project various representations of gender. Women are represented within different roles in media outlets. Advertisements as a type of media tools include various representation of gender. To convince the audiences to buy the product or service, advertisements present recognizable and acceptable images. Therefore, they create models to encourage people to look like them. It might be possible to say that in addition to the advertised products or services, advertisements also try to sell images. This study examines the representation of women in advertisements in two life style magazines of North Cyprus. The textual and semiotic analyses are methods used to evaluate how women are represented in the advertisements of North Cyprus Magazine-Home and Zoom to find out whether there are any mis-representations of gender images. In spite of the new emergence of life style magazines in North Cyprus, almost all sexist representations covered in advertisements are recognizable. It is possible to argue that most of women representations are portrayed through traditional roles such as mother, spouse or partner, in contrast to the few non-traditional roles like minister, director, or technical positions in the advertisements. Moreover, the pattern of being a beautiful and sexy woman is already shaped by these women images of advertisements. If this study accomplishes what it has set out to do, the considerations and comments on women made here may be helpful for the further construction of gender representations in mass media. Keywords: Mass media, representation, gender, woman, semiotic analysis, textual analysis. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Kitlesel medya çeşitli cinsiyet temsilleri sunmaktadır. Kadınlar farklı rollerle medya kalıplarında sunulmaktadır. Bir medya aracı olan reklamlar da çeşitli kadın temsilleri içermektedir. Ürünü veya servisi satın almalarına tüketicileri ikna etmek için reklamlar tanımlanabilir ve kabuledilebilir imajlar sunmaktadır. Yani, insanları bu imajlar gibi görünmeye özendirmek için modeller yaratıyorlar. Şunu söylemek mümkün olabilir ki; reklamı yapılan ürün ve servislerin yanı sıra, imaj da satmaya çalışıyorlar. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ta yayınlanan iki yaşam stili dergisinin reklamlarında yer alan kadın temsillerini gözden geçirmektedir. Metin analizi ve göstergebilimsel analiz, North Cyprus Magazine-Home ve Zoom dergilerinde kadınların nasıl temsil edildiğini değerlendirmek ve ayrıca bu reklamlarda herhangi bir eksik cinsiyet temsili olup olmadığını bulmak için kullanılan iki yöntemdir. Eğer bu çalışma amaçlarını başarırsa, bu çalışmada kadınlar üzerine geliştirilen fikirler ilerde medyada yapılandırılacak olan cinsiyet temsillerinin yapılanmasına yardımcı olabilir. Magazin basını Kuzey Kıbrıs’ta çok yeni ortaya çıktığı halde reklamlardaki her türlü cinsiyetçi imajı görmek mümkündür. Kadınların bakanlık, Teknik işler ve yöneticilikten çok anne ve eş gibi geleneksel rollerde görüldüğünü tartışmak mümkündür. Ancak her türlü temsil kadınların güzellik ve seksiliği etrafında örülmektedir. Eğer bu çalışma amacına ulaşırsa kadınlar hakkında dile getirilen sorun ve yorumlar kitle iletişiminde toplumsal cinsiyet temsilinin kurulmasında katkısı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kitlesel medya, temsil, cinsiyet, kadın, göstergebilimsel analiz, metin analizi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Representation of Woman - Magazines - Cyprus, North en_US
dc.subject Mass Media - Representation - Gender - Woman - Semiotic Analysis - Textual Analysis en_US
dc.title Representation of Women in Advertisements: A Semiotic Analysis of Women in North Cyprus Life Style Magazines en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record