Projects and Reports – Architecture

EMU I-REP

Projects and Reports – Architecture

 

This Collection is maintained and organized by the EMU Faculty of Architecture.

Recent Submissions

 • Hurol, Yonca (2020-11-19)
  Bu tezde yüksek bina strüktürel sistemleri arasında yer alan çerçeve sistemler ile tübüler sistemlerin biçimlenme olanakları karşılaştırılmaktadır.
 • Hurol, Yonca (2020-11-19)
  This thesis presents some aspects of behaviour of framed tube skyscraper structures. It can be useful to understand the behaviour of framed structures.
 • Hurol, Yonca (2020-08-13)
  Bu çalışmanın amacı mimarlığın matematik ile hangi düzlemlerde ilişkilendiğini ortaya koymaktır.
 • Hurol, Yonca (2020-08-13)
  Bu çalışmanın amacı mimarlık eğitiminde öğretimin en yoğun bir şekilde ğerçekleştiği tasarım stüdyosunda karşılaşılabilecek proje hırsızlığı konusunun olası çeşitli boyutlarını tartışmaya açmaktır.