Role of Social Networks on Political Activism: A Case Study of Facebook Usage during Iranian Presidential Election in 2009

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Mousavinasab, Hamed
dc.date.accessioned 2012-12-13T07:27:25Z
dc.date.available 2012-12-13T07:27:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Mousavinasab, Hamed. (2011). Role of Social Networks on Political Activism: A Case Study of Facebook Usage during Iranian Presidential Election in 2011. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/212
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2012. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tuğrul İlter. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This research is based on political events before and after the Iranian presidential election in 12 June 2009, and the role of Facebook as a social networking website in this case. Facebook was utilized extensively by the Iranian people during the election and it was banned by the government just before the election. Facebook was mostly populated by reformists who were supporting opposition candidate, Mir Hussein Mousavi and the Green Movement. Many Iranians used Facebook during the protests after the election and their usage actually played a role in escalating the protests. Findings shows that the most important feature of Facebook was its sharing option that allowed individuals or citizen reporters to upload their material and share it, whether texts, photos or videos. This study examined Facebook’s political function and effects as a new medium utilized by ordinary citizens in new political affairs. The research concluded that social networking can foster the democratic roots of each society as well as assisting people to overcome media censorship and filtration. Key words: Cyber media, Social networking, Facebook, Politics, Citizen Reporters, Censorship. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışma 12 Haziran 2009 yılında gerçekleştirilen İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde ve sonrasında meydana gelen politik olayları temel alarak, bu olaylarda bir sosyal ağ sitesi olan Facebook’un rolünü incelemektedir. Facebook seçimler süresince İran halkı tarafından yaygın bir şekilde kullanılmış ve seçimlerin hemen öncesinde İran hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Facebook’un çoğunlukla seçimlerde rakip aday olan Mir Hussein Mousavi ve Yeşil Devrim’i destekleyen reformistler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Birçok İran vatandaşı seçimler sonrasında gerçekleştirilen gösteriler boyunca Facebook’u kullanmış ve bu durum gösterilerin artmasında önemli bir rol oynamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Facebook’un bu süreçteki en önemli özelliğinin, bireylere ya da yurttaş muhabirlere metin, fotoğraf ve video gibi materyalleri paylaşma olanağı sağlaması olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, vatandaşlar tarafından yeni bir iletişim aracı olarak kullanılan Facebook’un politik işlevini incelemektedir. Araştırmada sosyal ağların her toplumun demokratik köklerinin gelişimine katkıda bulunabildiği kadar insanlara sansür ve filtreleme uygulamalarının üstesinden gelmekte yardım ettiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Cyber medya, Sosyal Ağ, Facebook, Siyaset, Vatandaş Gazeteciler, Sansür. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Iran - Politics and Government - Presidential Elections - Effects of Media en_US
dc.subject Social Networks - Social Media en_US
dc.subject Cyber Media - Social Networking - Facebook - Politics - Citizen Reporters - Censorship en_US
dc.title Role of Social Networks on Political Activism: A Case Study of Facebook Usage during Iranian Presidential Election in 2009 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record