Ankara Okul Kütüphaneleri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Soykan, Osman
dc.date.accessioned 2016-02-18T12:42:17Z
dc.date.available 2016-02-18T12:42:17Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Osman Soykan, (1997), "Ankara Okul Kütüphaneleri". Lisans Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2133
dc.description Lisans Tezi.Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı, (1997). Tez Danışmanı Dr. Nazlı Alkan. en_US
dc.description.abstract Günümüzde sanayisi Ve ekonomik kalkınması güçlü olan ülkelerin en belirgin özellikleri bilgiye ve bilime verdikleri önemdir. Bu ülkelerde bilimsellik, bilimsel tutum ve davranışlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası durumundadır.Kuşkusuz çağımız bilgi-bilim çağıdır. Bu çağda toplumlar her alanda gelişebilmek ve refah düzeylerini yükseltebilmek için, öncelikle bilimsel düşünceye sarılmak durumundadırlar. Bilgiyi üreten ve ürettikleri bilgiyi işleyip kullanabilen toplumlar bilimsel ve teknolojik kalkınma içindedirler. Bilginin toplumlar için servet olduğu yüzyılımız, bilgi yatakları olan kutüphaneleri, çok özel ve vazgeçilmez bir konuma getirmiştir. Kütüphaneler, bilginin; toplandığı, analiz edildiği, işlendiği, depolandığı ve kullanıcıların hizmetine sunulduğu bilgi merkezleridir. Kütüphane türleri içerisinde, okul kütüphanesinin özel bir yeri vardir. İlk ve ortaöğretim okullarında oluşturulan okul kutüphaneleri bireyin ilk karşılaştiğı kütüphane türüdür. Birey bu kütüphane sayesinde yaşam boyu sürdürebileceği okuma ve araştırma alışkanlığını kazanabilir. Okul kütüphanesi bireye bilimsel tutum ve davranış temellerini sağlayabilecek bir kütüphane türüdür. Ülkemizde okul kutüphaneleri kütüphane türleri içerisinde en az ilgi gören ve en çok ihmal edilmiş bir kütüphane türüdür. Bu nedenle de toplumumuzda bireylere küçük yaştan itibaren okuma alışkanloğı kazandırılamamakta ve araştıran, okuyan bir toplum olma yolunda adım atılamamaktadır. Araştırmada Ankara’daki okul kütüphaneleri incelenmiş ve istatistiki bilgilerin kullanılması ile günümüzdeki durumları belirlenmiştir. Mevcut durumları ile ortaya çıkan sorunlara da çözum önerileri getirilmiştir. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik ana Bilim Dalı / ANKARA en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Okul kütüphaneleri - Okul Kütüphaneciliği en_US
dc.subject Okul Kütüphaneleri - Okul Kütüphaneciliği - Ankara en_US
dc.subject Okul Kütüphaneleri - Okul Kütüphaneciliği - Türkiye en_US
dc.title Ankara Okul Kütüphaneleri en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record