Performance of DVB-T System under Multipath Fading with LS Channel Estimation and Equalization

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Amca, Hasan (Supervisor)
dc.contributor.advisor Rızaner, Ahmet (Co-Supervisor)
dc.contributor.author Kavianirad, Shahrzad
dc.date.accessioned 2016-03-08T20:24:30Z
dc.date.available 2016-03-08T20:24:30Z
dc.date.issued 2015-08
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Kavianirad, Shahrzad . (2015). Performance of DVB-T System under Multipath Fading with LS Channel Estimation and Equalization. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2219
dc.description Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Hasan Amca and Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Rizaner . en_US
dc.description.abstract Digital Video Broadcast-Terrestrial (DVB-T) is a broadly used digital television standard in use around the globe for terrestrial television transmission. It offers many services and enables efficient use of the available radio frequency spectrum than the previous multiplexing modulation techniques to provide high data rates along with robustness against multipath. However, due to the frequency selectivity of the channel, DVB-T systems show poor performance and high probability of errors. In this research, DVB-T system has been implemented in accordance with European Telecommunications Standards Institute (ETSI), EN 300 744 standard. Simulations and analysis based on performance evaluation of DVB-T system in Portable Indoor (PI), Portable Outdoor (PO), Rural Area (RA6), Rayleigh and Typical Urban (TU6) channel models has been conducted. In order to overcome the distortions caused by the multipath channel, Least Square (LS) channel estimation method has been proposed. BER performance of the system has been analysis for 4, 16 and 64 QAM constellations in all five channels. In order to clarify the results image transmission has been done for all three constellations in mentioned channels. As a result in received image distortion has been appeared as a salt and pepper noise, so that we proposed Median filter to overcome with channel noise. However in 4-QAM and 16-QAM the result was acceptable, in 64-QAM constellation result could not be clarify completely, although in RA6 channel with 24dB SNR and with usage of Median filter good improvement can be observed. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sayısal Karasal Yayıncılık (SKY), karasal televizyon yayını için dünya çapında yaygın olarak kullanılan dijital televizyon standardıdır. Bu standart, çokyollu kanala karşı sağlamlığının yanında yüksek veri hızlarına ulaşmak için mevcut radyo frekans spektrumunun daha önceki modülasyon tekniklerinden daha etkili kullanımını sağlayan birçok hizmetleri sunmaktadır. Ancak, kanalın frekans seçici olduğu ortamlarda SKY sistemleri zayıf performans ve yüksek hata oranları vermektedir. Bu araştırmadaki benzetimler ETSI EN 300 744 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. SKY sisteminin performans değerlendirmesi için gerekli benzetim çalışmaları ve analizler Bina içi Taşınabilir (BT), Açık hava Taşınabilir (AT), Kırsal Alan (KA), Rayleigh ve Tipik Kentsel (TK) kanal ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Çokyollu kanaldan kaynaklanan bozulmaların üstesinden gelebilmek için, En Küçük Kareler (EKK) kanal kestirim yöntemi önerilmiştir. Sistemin Bit Hata Oranı (BHO) 4, 16 ve 64 QAM kullanılarak beş farklı kanal durumunda analiz edilmiştir. Görüntü aktarımının söz konusu kanallar altında nasıl olacağını gösteren çalışmalar her üç işaret kümesi için gerçekleştirilmiştir. Alına görüntülerde tuz ve biber gürültü olarak bilinen bozulmalar ortaya çıkmış ve bu bozulmaların üstesinden gelebilmek için ortanca süzgeci önerilmiştir. 4 ve 16-QAM ortamlarında kabul edilebilir sonuçlar alınabilmesine rağmen 64-QAM kullanılması durumunda tatmin edici sonuçlar alınamamıştır ancak RA6 ortamında 24dB’de ortanca süzgeci kullanımıyla 64-QAM ortamında da iyileşme gözlemlenmiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Electrical and Electronic Engineering en_US
dc.subject Digital television -Television broadcasting en_US
dc.subject Television broadcasting - Digital video en_US
dc.subject DVB-T en_US
dc.subject OFDM en_US
dc.subject LS estimation en_US
dc.subject multipath fading channels en_US
dc.subject median filter en_US
dc.title Performance of DVB-T System under Multipath Fading with LS Channel Estimation and Equalization en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record