KAZAK TÜRKÇESİ’NDE ve TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDE BULUNAN EŞ SESLİ KELİMELERİN SES ve ANLAM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Dalyan, Ayşe
dc.date.accessioned 2016-03-30T13:26:35Z
dc.date.available 2016-03-30T13:26:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://www.academia.edu/199032
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2377
dc.description.abstract Bu çalışmada Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesi’nde görülen eş sesli kelimeler ses ve anlam açısından incelenerek sınıflandırılmış, benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Şimdiye kadar Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasına rağmen eş sesli kelimeler açısından birebir inceleme yapılmamıştır. Biz bu çalışmamızda konuya açıklık getirmeğe çalıştık. Araştırmanın amacı, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi’nde görülen eş sesli kelimelerin incelenerek benzer ve farklı anlamlarının ortaya konulması yoluyla bu lehçeler arasında yapılacak olan aktarma çalışmalarına yardımcı olmaktır. Dolayısıyla çalışmamız bu yönüyle önem taşımaktadır. Veri toplama aşamasında her iki lehçedeki sözlükler ile genel Türkçe’nin etimoloji sözlüklerinden yararlanılarak eş sesli kelimeler fişleme yoluyla toplanmış ve sınıflandırılmış; ayrıca konuyla ilgili ulaşılabilen çalışmalar da (kitap, makale v.b.) incelenmiştir. en_US
dc.description.abstract In this study, the homonymic words in Kazakh Turkish and Turkey Turkish have been classifield. From the point of view of fonetic and meaning and the similarities and differences have been examined. Despite various comparative studies of Kazakh Turkish and Turkey Turkish having been undertaken, further research is needed with respect to the use of homonymic words. The aim of this study is to examine the similarities and differences of Turkish homonymic words and the differences in dialects which affect translation, This study will, there fore, malce an important contribution to research in this area. In terms of collecting data, the differences in dictionaries in both dialects will be considered through the we of Turkic etymological dictionaries. In addition, homonymic words will be collected and classified by preparing a card index and relevant literature (books, articles, etc.) will be investigated. Keywords: Homonymic words, meaning changes, fonetic changes. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Anlam değişmeleri en_US
dc.subject ses değişmeleri en_US
dc.subject Kazak Türkçesi en_US
dc.subject Türkiye Türkçesi en_US
dc.title KAZAK TÜRKÇESİ’NDE ve TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDE BULUNAN EŞ SESLİ KELİMELERİN SES ve ANLAM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, Almatı-Kazakistan, 21-26 en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Art and Science , Department of Turkish Language and Literature en_US
dc.contributor.authorID TR229116 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record