“Bütün ve Parça Münasebetlerinin Bazı Semantik-Sentaktik Hususiyetleri (Azerbaycan Türkçesinin Malzemesi Çerçevesinde)

EMU I-REP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)