Pelin Oskay ile Güzel Bir Gün : "2016 ‘da Üniversite Kütüphaneleri”

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Ataöz, Canay
dc.date.accessioned 2016-05-02T09:42:13Z
dc.date.available 2016-05-02T09:42:13Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.uri https://www.youtube.com/watch?v=P1mIwOcSkCI
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2530
dc.description Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Teknik Hizmetler Şube Amiri Canay Ataöz, Genç TV'de yayımlanan Pelin Oskay ile Güzel Bir Gün isimli programın "2016 ‘da Üniversite Kütüphaneleri” konulu TV programına katıldı. en_US
dc.description.abstract Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde; DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Teknik Hizmetler Şube Amiri Canay Ataöz, Genç TV'de Pelin Oskay tarafından hazırlanıp sunulan "Güzel Bir Gün" isimli televizyon programına 30.03.2016'de üniversitemizi temsilen konuk olmuştur. "Üniversiteler için kütüphanelerin önemi ve modern kütüphanecilik" konusunun ele alındığı programda Canay Ataöz şu konulara vurgu yapmıştır: “Günümüzde, üniversite kütüphaneleri, değişim ve rekabet içerisindedirler. Bu sebeple hizmetleri de sürekli değişim içerisindedir. Kütüphaneler artık ödünç kitap veren, ders çalışılan yerlerin ötesine geçmişlerdir. Bilgi okuryazarlığı eğitimlerinin sunulduğu , bilginin, etkin olarak pazarlandığı bilgi merkezleridirler. Bu merkezlerde, araştırmacılara birer bilgi okuryazarı olmanın yetileri öğretilmektedir. “Açık erişim”; günümüzde bilimsel çalışmalara damgasını vurmuştur. Açık erişim kaynaklarını iyi tanıyarak kullanmak, bu kaynaklarda yayın yapmak, başta üniversitelerin ve üniversite araştırmacılarının daha fazla görünür kılınmasını, araştırmacıların daha fazla atıf almasını mümkün kılmaktadır. Tüm bunlar da üniversiteleri daha başarılı, daha görünür kılmaktadır. Bilgi hizmetlerinde AÇIK ERİŞİM, bilgiye, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlar. Kütüphanelerin, günümüzde odaklandığı en önemli konuların başında ACIK ERIŞİM gelmektedir.” en_US
dc.description.abstract Within the framework of the Library Week, EMU Özay Oral Library Technical Services Unit Head Canay Ataöz represented our university in a TV program entitled “Güzel Bir Gün ” by Pelin Oskay on Channel Genç TV on 30.03.2016. Canay Ataöz highlighted the following issues during the program. During the current day, university libraries are undergoing change and competition. Due to this reason, their services also encounter changes in an ongoing fashion. Libraries are no longer places where one can only loan books or study for lessons. They are more like information centers where information literacy training is offered, and the information is actively put on the market. In these centers, researchers are taught about skills on how to become information literate. “Open Access” has posed great influence on the current scientific work. Using open access resources effectively after having explored them in detail and publishing work in these resources primarily increase the visibility of universities and university researchers, as well as the number of citations taken from the work of the said researchers, all of which undeniably contribute to the success and visibility of universities in general. In the field of information services, OPEN ACCESS provides the users more economic and faster access to information. One of the most important subjects the universities focus on during the current day is OPEN ACCESS. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Kıbrıs Genç TV en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Üniversite Kütüphaneleri en_US
dc.subject Canay Ataöz en_US
dc.subject Doğu Akdeniz Üniversitesi Özay Oral Kütüphanesi en_US
dc.subject Kütüphanecilik en_US
dc.subject 52. Kütüphane Haftası etkinlikleri en_US
dc.title Pelin Oskay ile Güzel Bir Gün : "2016 ‘da Üniversite Kütüphaneleri” en_US
dc.type video en_US
dc.relation.journal Kıbrıs Genç TV en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Özay Oral Kütüphanesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record