Eğitim Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri Ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Karslı, Mehmet Durdu
dc.contributor.author Gündüz, Hasan Basri
dc.contributor.author Titrek, Osman
dc.contributor.author Hamedoğlu, Mehmet Ali
dc.date.accessioned 2016-05-02T10:38:17Z
dc.date.available 2016-05-02T10:38:17Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Mehmet Durdu Karslı. “Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerin Kullanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler,” Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 28-30 Kasım 2001. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2536
dc.description.abstract Kaliteli bir eğitimin gerçekleşebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de bilişim teknolojileri ile ilgili altyapının okullarda sağlanmasıdır. Bu altyapı içinde bilişim teknolojileri ile ilgili birimlerin oluşturulması ve bunu kullanacak olanların eğitilmesi gerekir. Bunun için de öncelikle bu birimlerin oluşturulduğu okullarda görev yapan öğretmenler ile eğitim yöneticilerinin bu teknolojileri kullanma düzeylerinin belirlenmesi açısından bu araştırma önem taşımaktadır. Ayrıca bu araştırmanın son bölümünde bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını engelleyen nedenler de belirlenerek, etkili ve kaliteli bir eğitimin gerçekleştirilmesi için önemli olan teknolojik altyapı ve kültürün önündeki engellerin olup olmadığının en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim Yöneticileri en_US
dc.subject Öğretmen Bilişim Teknolojileri en_US
dc.subject Kullanım Düzeyi ve Engel en_US
dc.title Eğitim Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri Ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Education. Yıdız Teknik University, Faculty of Education, Department of Education. Sakarya University, Faculty of Education, Department of Education. en_US
dc.contributor.authorID TR146645 en_US
dc.contributor.authorID TR112178 en_US
dc.contributor.authorID TR136838 en_US
dc.contributor.authorID TR117984 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record