The Relationship between Citizen and Mainstream Journalism for Covering Syria News

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ersoy, Metin
dc.contributor.author Khasib, Nasser
dc.date.accessioned 2016-05-07T12:13:17Z
dc.date.available 2016-05-07T12:13:17Z
dc.date.issued 2015-05
dc.date.submitted 2015-05
dc.identifier.citation Khasib, Nasser . (2015). The Relationship between Citizen and Mainstream Journalism for Covering Syria News . Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2604
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Metin Ersoy. en_US
dc.description.abstract With the intercession of the new media, individuals were able to write news and publish videos through their participations on Social Networking Sites like Facebook, Twitter and blogs. This study is centered on citizen journalism which comes from the participation of citizens in making news. The main purpose of this study is to show the relationship between citizen journalism and mainstream journalism in covering Syrian news. The study interviewed 15 Syrians citizen journalists through the internet and he designed questionnaires to analyze the content of five Syrian events on Aljazeera news channel. The five Syrian events are Al-Bayda and Baniyas, the siege of Bab Amr, al Qusair and Khalidiya in Homs, Yarmouk camp, chemical on Al Gota. Result shows that the reason why Syrian citizen journalists are important is because of the covering of the demonstrations against the Al-Assad Regime. Other reasons are the fact that citizens had the opportunity to express their views on many subjects such as political, economic, ethics and freedom of speech which they’ve been prevented from for many years. Moreover, Aljazeera uses a significant number of footages and contents which came from Syrian citizen journalists. Due to shared political agendas between Aljazeera and citizen journalists, Aljazeera depends on them more than their own reporters while they are covering Syrian news. Majority of footages reflect Syrian opposition and the killing of Syrians which resulted from Al-Assad Regime. The study observed from interviews that Aljazeera depends on some persons as alternative source on covering Syrian news, and in a way they are iv becoming their reporters. This leads to a question about the future of citizen journalist (activists) in Syria. This study asserts that since this is the case in a dictatorship country like Syria, it suggests that studies like this should be done for democratic countries to see the importance of citizen journalism. Secondly, the study also suggests that for other studies, news content published by citizen journalists on their blogs and YouTube should be analyzed. Keywords: Citizen Journalist, Mainstream, Syrian events, Aljazeera channel en_US
dc.description.abstract Sosyal medya ile birlikte, bireyler Facebook, Twitter ve bloglara katılım göstererek haber yazabiliyor ve video paylaşabiliyor. Bu çalışma vatandaş gazeteciliğine odaklanıp, gazetecilik tecrübesi olmayan insanların haber üretim sürecine katılarak katkı koymalarını araştırıyor. Ayrıca, çalışmanın temel amacı vatandaş gazeteciliği ile ana akım gazeteciği arasındaki ilişkiyi Suriye haberleri üzerinden Aljazeera televizyon kanalına uygulanan içerik analizi ile ortaya koymaktadır. 15 Suriyeli vatandaş gazetecisi ile internet üzerinden röportaj yapılmıştır. Ayrıca, Suriye’de yaşanan 5 olay Aljazeera haber kanalının haberleri üzerinden ele alınarak, bunun için bir anket geliştirilmiş ve içerik analizi uygulanmıştır. Suriye’de yaşanan 5 olayın isimleri şöyledir: Al-Bayda ve Baniyas, Bab Amr kuşatması, Homs’daki al Qusair ve khalidiya, Yarmouk kampı, Al Gota kimyasalları. Çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, Suriyeli vatandaş gazetecileri giderek önem kazanıyor, zira Al-Assad Rejimi’ne karşı olan olayları haberleştiriyorlar. Bir başka neden ise, yıllardır önlenen politik, ekonomik, etik ve ifade özgürlüğü vatandaş gazeteciliğinin gelişmesine fırsat tanıyor ve bireyler seslerini bu şekilde duyurabiliyor. Aljazeera, Suriyeli vatandaş gazetecilerinden gelen görüntü ve içerikleri önemli rakamlarda kullanıyor. Aljazeera ile vatandaş gazetecileri arasındaki ortak ajandadan dolayı, söz konusu kanal Suriye’deki olayları haberleştirirken vatandaş gazetecilerine kendi muhabirlerinden daha bağımlı bir duruma geliyor. vi Görüntülerin çoğunluğu Suriyeli karşıtların ve Al-Assad Rejimi tarafından öldürülen Suriyelileri kapsıyor. Vatandaş gazetecileri ile yapılan röportajlarda Aljazeera’nın Suriye haberlerinde alternatif kaynak olarak vatandaşların kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bu kişiler kanal tarafından kendi muhabirleri gibi ilgi gördü. Bu da Suriye’deki vatandaş gazetecilerinin (aktivistlerin) geleceğini etkileyen bir soruya yol açmaktadır. Bu çalışma Suriye gibi diktatörlükle idare edilen bir ülkede yaşanan olayları kapsıyor. Benzer çalışmalar demokratik ülkelerde de yapılarak vatandaş gazeteciliğinin önemi ortaya konabilir. İkinci olarak, bundan sonraki çalışmalarda vatandaş gazetecilerinin kendi blog (günlük) ve Youtube hesaplarında paylaştıkları olaylar analiz edilebilir. Anahtar Kelimeler: Vatandaş gazeteciliği, ana akım gazetecilik, Suriye olayları, Aljazeera kanalı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Journalism - Syria News en_US
dc.subject Citizen Journalist, Mainstream, Syrian events, Aljazeera channel en_US
dc.title The Relationship between Citizen and Mainstream Journalism for Covering Syria News en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Departent of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record