Theoretical Review on Color in Interior Space: An Experimental Assessment of Iranian Houses

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Behbahani, Nazanin Sadat
dc.date.accessioned 2013-01-04T08:25:29Z
dc.date.available 2013-01-04T08:25:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Behbahani, Nazanin Sadat. (2011). Theoretical Review on Color in Interior Space: An Experimental Assessment of Iranian Houses. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/264
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2011. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: People are surrounded by color in the daily life, which can define a style, culture and design all around. Color externalizes human-being’s tastes and styles; its use in the choice of clothes and/or living environments is a proof. This master thesis study attempts to contribute to the general understanding of the nature of color by addressing the relevant theoretical information, and extracts perspectives about color in terms of interior architecture. Therefore the main objective is to add to the importance of understanding color within interior space in regards to the quality of the space, and provide positive knowledge and awareness to both users and designers. Through a careful attention paid to how and where the color is used in the built environment is crucial in terms of successful interior design. Color is inseparable, yet difficult to define issue of interior architecture. The effect of color, regarding human attitude, in the interior context differing in functional cases, is very important aspect of psychological setting of an interior. Color used to define the elements such as walls, ceilings, floors and all the other relevant elements of space in general, and living environments in particular, are within the main concern of this study. In doing so, the principles of color for living rooms are tried to be analyzed by an analytic observation method, applied to examples chosen from the Capital city of Iran, Tehran. Tehran is a huge city, having different regions and economical, social, and cultural varieties of people living in. Therefore, because the subject of house is the basic spatial requirement for human-being, who spend most of the time in, the subject of color has a crucial effect on the mood manifested out of the design of the living environments. An experimental study on color regarding the living environments by selecting varying examples from Tehran’s different regions and types of houses through random sampling will be done based on knowledge gathered. Within the vast field of color, this is thought to be very important in terms of both physical and psychological aspects that may be varying according to the life style, character and emotional needs of the users. Keywords: Theory of color, color perception, meaning of color, house, living environments, color in interior space. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Günlük hayatta herseyi sarıp sarmalayan renk, bir tarz, kültür, ve yasamın çevreleyicisi olan tasarımı da tanımlar. İnsana ait zevk ve tarzları dısa vurur; kılık kıyafet, ya da yasam çevrelerindeki seçimler bunun kanıtıdırlar. Bu mater tez çalısmasında, genel olarak rengin doğasını anlamaya yönelik uygun teorik bilginin derlenmesi, ve iç mimari bağlamında renge bakıs açılarının ortaya konulması hedeflenmistir. Amaç, mekan kalitesi bağlamında iç mekanda renk konusunun anlasılmasının önemini vurgulamak, ve kullanıcılarla alana yönelik tasarımcılar için katkıda bulunacak bilgi üzerinden farkındalık yaratmaktır. Basarılı bir iç mekan tasarımı, ancak rengin yapılasmıs çevrede nasıl ve nerede kullanılmıs olduğuna yönelik bir konsantrasyonla mümkündür. Renk, iç mimarinin ayrılmaz, ancak tarifi zor, bir konusudur. Farklı fonksiyonlar barındıran değisik mekan türlerinde insanın bürüneceği tutuma rengin önemi büyüktür, bud a mekanın psikolojisi bağlamında çok önemli bir unsurdur. Duvarlar, tavan, döseme, ve tüm bağlantılı mekansal ögeleri tanımlamak için kullanılan rengin ele alınısı, genelde tüm mekanlar, özelde de yasam alanları bağlamında bu çalısmanın kapsamındadır. Bu amaçla, yasam alanlarında renk kullanımına yönelik prensiplere yönelik, Iran’ın bassehri Tahran’dan seçilen örnekler üzerinden analitik gözlem metoduyla analizler yapılmıstır. Tahran, farklı bölgeleri, ve bu bölgelerde yasayan ekonomik, sosyal ve kültürel değerleriyle farklı insanlarıyla çok büyük bir sehirdir. İnsanın temel mekansal gereksinimi karsılamaya yönelik olması bakımından konut konusu, renk açısından da çok önemlidir, çünkü insan evinden fiziksel ve psikolojik beklentiler içerisindedir. Renk de evin mekanlarından, özellikle de yasam mekanlarından açığa çıkan ruh halinin en önemli belirleyicilerindendir. Bu çalısmada, yasam çevrelerine yönelik renkle ilgili, teorik bilgiye dayalı deneysel bir çalısma amaçlanmaktadır, bu da farklılıklar barındıran Tahran sehrindeki konutlardan düzensiz örneklem yöntemiyle gerçeklestirilecektir. Bu çalısmanın özgünlüğü, iç mimari alanında genis bir yer tutan renk konusuna, yasam sekli, karakter, ve duygusal ihtiyaçlara yönelik farklılıklar gösterebilen fiziksel ve psikolojik unsurlar üzerinden bakılmasıdır. Anahtar Kelimeler: Renk Teorisi, Rengin Algısı, Rengin Anlamı, Konut, Yasam Çevreleri, İç Mekanda Renk. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture and Design - Interior Decoration – Color – Iran en_US
dc.subject Color in Architecture en_US
dc.subject Theory of Color - Color Perception - Meaning of Color - House - Living Environments - Color in Interior Space en_US
dc.title Theoretical Review on Color in Interior Space: An Experimental Assessment of Iranian Houses en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record