Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnamelerin / Yasa Gücünde Kararnamelerin TC ve KKTC Hukukunda İncelenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Azer, Can
dc.contributor.author Özkoç, Irmak
dc.date.accessioned 2016-05-24T13:38:30Z
dc.date.available 2016-05-24T13:38:30Z
dc.date.issued 2015-05
dc.date.submitted 2015-05
dc.identifier.citation Özkoç, Irmak . (2015). Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnamelerin / Yasa Gücünde Kararnamelerin TC ve KKTC Hukukunda İncelenmesi.Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/2680
dc.description Hukuk Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2015. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Can Azer. en_US
dc.description.abstract Kanun Hükmünde Kararnamelerin KKTC ve TC hukukunda karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada, sadece olağan dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri konu alınacak ve bu bağlamda, Kanun Hükmünde Kararnamenin tanımı, hukuki dayanağı ve Kanun Hükmünde Kararname kuramına hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulduğu öncelikle incelenecektir. Aynı zamanda, Kanun Hükmünde Kararnamenin düzenleme alanı, yürürlüğe giriş şekli ve Meclisin Kanun Hükmünde Kararnameyi inceledikten sonra yapabileceği işlemler de yapılan bu çalışmada ele alınacaktır. Çalışmanın amacı, Kanun Hükmünde Kararnameleri her iki ülkenin hukuk sisteminde incelerken konu ile ilgili doktrinde yer alan görüşler ve Mahkeme kararlarını, uygulamada var olduğu düşünülen sorunlara da değinerek değerlendirmektir. en_US
dc.description.abstract This particular dissertation studies the comparison between the Decree-Law oF both Turkey and Turkısh Republic North Cyprus legal systems. In this assingment, only the Decree-Law, occuring in ordinary situations will be studied and regarding this issue, the defination of the Degree-Law, it’s authority and requirements of it will be prioritized. At the same time, the area of its regulation the way of enforcement and the procedures in which parliament should follow after review will also be studied. The purpose of this paper is to review the Degree-Law of both countries legal systems considering views of Degree-Law doctrine, related decisions of the court as well as the problems that are thought to be occured and to consider them all together. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hukuk Fakültesi en_US
dc.subject Faculty of Law en_US
dc.subject Hukuk - Yasalar - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en_US
dc.subject Hukuk Yasalar Türkiye Cumhuriyeti en_US
dc.title Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnamelerin / Yasa Gücünde Kararnamelerin TC ve KKTC Hukukunda İncelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record