Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Yardım, Burak
dc.date.accessioned 2013-01-04T13:42:26Z
dc.date.available 2013-01-04T13:42:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yardim, Burak. (2010). Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/273
dc.description Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (M.A.)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Çalışmamız, eserlerini Cumhuriyet döneminde veren Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) üçlemesindeki yapı, tema ve anlatım özelliklerini ihtiva etmektedir. Yazmış olduğu Dağın Öte Yüzü üçlemesiyle bir mitin oluşmasındaki şartları, yaratılışını ve sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan Yaşar Kemal, halkın sözlü ve yazılı edebiyatından, halk edebiyatı motiflerinden çokça yararlanmıştır. Tezimizde bu unsurları belirtmeye çalıştık. Böylece Yaşar Kemal’in halk edebiyatı ile olan ilişkisine de değinerek, döneminin sosyal meselelerini ve bireysel temalarını paralel yürüten yazarın, Türk edebiyatındaki yerine dikkat çekmeye çalıştık. Çalışmamızın giriş kısmında tezin konusu, amacı, önemi, kapsam ve sınırlılıkları belirlenmiştir. Tezimizin birinci bölümünde kısaca Yaşar Kemal’in hayatına ve eserlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır ve Ölmez Otu eserlerinin yapı tema ve anlatım özellikleri incelenmiş, son bölümde ise araştırmamızın sonuçlarına değinilmiştir. Anahtar kelimeler: Yaşar Kemal, roman, Çukurova, mitos, folklor. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ABSTRACT: Our study includes the characteristics of structure, theme, and narration in the trilogy of “Dağın Öte Yüzü” by Yaşar Kemal who gave his works in the Republic period. Yaşar Kemal who aimed at revealing the conditions, origination, and results of a mythos with the work of “Dağın Öte Yüzü” made use of the verbal and written literature of the folk and the motifs of folk literature. We tried to deal with this issue in our thesis, too. By means of this, we referred to the relation of Yaşar Kemal with the folk literature and tried to attract attention to the status of the author who studied the social issues and the individual themes of the period together. The introduction part of our study gives information on the subject, aim, importance, content, and restrictions of the thesis. In the first chapter part of the thesis, the life and works of Yaşar Kemal take place briefly.In the second chapter, the characteristics of structure, theme, and narration in “Ortadirek”, “Yer Demir Gök Bakır”, and “Ölmez Otu” novels were examined and the results of our research were stated in the conclusion. Key Words: Yaşar Kemal, novel, Çukurova, mythos, folklore. en_US
dc.language.iso Turkish (Türkçe) en_US
dc.publisher Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.subject Türk Dili ve Edebiyatı en_US
dc.subject Yaşar Kemal - Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) - İnceleme - Türk Edebiyatı en_US
dc.title Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record