Analysis of Traditional Iranian Houses of Kashan, Iran in Terms of Space Organization and Access Design

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Eskandari, Payam
dc.date.accessioned 2013-01-04T14:14:02Z
dc.date.available 2013-01-04T14:14:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Eskandari, Payam. (2011). Analysis of Traditional Iranian Houses of Kashan, Iran in Terms of Space Organization and Access Design. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/275
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2011. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Guita Farivarsadri. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The traditional houses of Iran have been formed as a result of thousands years of evolution according to the environmental conditions as well as the users’ life styles and culture. One of the distinctive features of these Traditional houses is the organization of spaces and the relationship of spaces with each other. Existence of very harsh environmental conditions in a big part of the country and the need for separating the private life inside the house from the outsiders’ view have created a very complex set of spatial relationships inside this kind of houses. As well, the same factors have affected the access from the street to the inside of the house. This study tries to analyze the concepts of spatial organization and access design in traditional Iranian houses in general and in houses in Kashan district specifically. The study includes the general definition of house in Iran, the basic features in design of the houses in various regions and the characteristics of Iranian traditional houses considering different parts of the house and also different functions in it, Also the relationship between the spaces and the relationship of exterior part with interior parts of the traditional houses of Iran are studied in more details. The research objective of this thesis is to analyze the spatial organization and access design in traditional houses in hot and dry climate city of Kashan. Eighteen traditional houses in Kashan which have been accepted as good examples of traditional houses in the district and renovated by the cultural heritage organization in Iran have been chosen for analysis. Comparative analyses of these houses in terms of various organization types, public- private space relationship, entrance definition, etc. are done and trough these analyses some generalizations about the design principles used in design of traditional houses of the region, the way spaces are organized and connected and the way they have connected to the outside (street) has been made. Key words: access design, space organization, traditional house, Kashan. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Geleneksel İran evleri çevresel etmenler ve kullanıcıların yasam tarzı ve kültürüne gore evrimlesmenin sonucu olarak sekillenmistir. Bu geleneksel evlerinin en önemli özelliklerinden bazıları mekânların düzeni ve bu mekânların birbiriyle iliskisidir. Sert çevre sartları ve ev içindeki özel hayatı dısarıdaki gözlerden uzak tutma kaygısı bu evlerin içinde çok karmasık mekânsal iliskilerin gelismesine neden olmustur. Aynı zamanda, bu etmenler sokaktan evlerin içlerine ulasıma da etkilemistir. Bu çalısma, genel olarak İran geleneksel evlerde ve özel olarak da Kashan bölgesindeki evlerde mekânsal organizasyonu ve ulasım kavramlarını irdelemeye amaçlar. Arastırma, İran’da ev tanımı, çesitli bölgelerindeki evlerin tasarım özellikleri, evin çesitli mekânları ve barındırdığı islevlerle ilgili geleneksel İran evlerinin özelliklerini barındırmaktadır. Ayrıca, İran’daki geleneksel evlerinde mekânlar arasındaki iliski ve dıs mekân ve iç mekân arasındaki iliski daha detaylı olarak incelenmistir. Bu çalısmanın amacı sıcak ve kuru iklime sahip olan Kashan Sehri’ndeki geleneksel evlerin mekânsal organizasyonunu ve ulasım tasarımını irdelemektir. Kashan bölgesindeki geleneksel evlerin iyi örnekleri olarak bilinen ve İran Kültürel Miras Kurumu tarafından restore edilmis 18 ev analiz için seçilmistir. Bu evler, organizasyon biçimi, özel ve kamu mekanların iliskisi, giris tanımı, vs. açılarından kıyaslamalı olarak irdelenmistir ve bu irdeleme sonucu bu evlerde kullanılan tasarım prensipleri, mekanların düzenleme biçimi, ve birbirileri ile ve dısarıyla iliskisi konusunda bazı genellemelere ulasılmıstır. Anahtar Kelimeler: Erisim tasarımı, Mekân organizasyonu, Geleneksel evler, Kashan. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture, Domestic - Iran en_US
dc.subject Traditional Houses - Iran en_US
dc.subject Access Design - Space Organization - Traditional House - Kashan en_US
dc.title Analysis of Traditional Iranian Houses of Kashan, Iran in Terms of Space Organization and Access Design en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record